Rhetorica Scandinavica #32 (2004)

40,00 kr70,00 kr

Ordinarie nummer, vol 8, #4

Ryd
Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 15032 Kategori:

Beskrivelse

Innehåll i detta nummer:


Brit Marie Hovland: “Tid for tale. Overgangsritual og kongelege balansekunstar

Ved årsslutt taler dei tre skandinaviske monarkane til nasjonen. Tradisjonane har oppstått det siste dryge hundreåret, men til ulik tid og i ulike kontekstar. Den danske nyttårstalen har røter i hoffmiljøet på 1800-talet, den norske oppstod frå eksil under okkupasjonen, medan svenskekongen fyrst kom til i 1973. Talane følgjer faste mønster og presenterer ingen nyheiter, men er likevel svært populære program. Artikkelen skildrar etableringa av tradisjonane, analyserer innhaldet og drøftar rolla den nasjonale talsmannen speler. Taletradisjonane vert sett som del av ein ritualiseringsprosess: Det er historia om ei kongsrolle som skiftar arena frå realmakt til symbolmakt, og samlande ritual er ein hovudpilar under denne makttrona.
s. 4-19


Anders Johansen & Jens E. Kjeldsen: “Prosjektbeskrivelse: Virksomme ord

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen er i ferd med å bygge opp et miljø for studier av retorikk under varierende kommunikasjonsvilkår. Dette miljøet er svært aktivt, både på forsknings- og formidlingsfronten, og har utgitt flere omfattende publikasjoner. I dette arbeidet har en imidlertid fått merke savnet av et verk som dokumenterer denne delen av norsk kulturhistorie. For å bøte på dette, har vi satt i gang et prosjekt som tar sikte på utgivelse av antologien Virksomme ord – Politiske taler 1814-2005. Denne antologien skal være en kilde både til politisk historie og til kommunikasjonsformenes historie.
Artikel s 20-26


Pd.D.-præsentation

Ann Blückert presenterar sitt doktorandarbete.

Anmeldelser

Anders Sigrell beskriver de olika uppslagsverk och lexica som finns tillgängliga i Skandinavien och internationellt och recenserar Hedlund et.al.: Retorisk handbok med lexikon
Christian Kock anmelder Øivind Ihlen: Rhetoric and Resources in Public Relations Strategies.
Rolf Hugoson recenserar Kjeldsen & Meyer (red.): Krig, rett & retorikk
Jens E. Kjeldsen anmelder Rolf Hugoson: Krig och retorik


Om detta nummer:

  • Språk: Dansk, svensk, norsk
  • Antal sidor: 60
  • ISSN: 1397-0534
  • Udkom december 2004

Yderligere information

Vægt0.18 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)