Rhetorica Scandinavica #38 (2006)

60,00 kr99,00 kr

Tema: ”Retorikens didaktik och didaktikens retorik”

Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 15038 Kategori: Tags: ,

Beskrivelse

Innehåll i detta nummer:


Anders Sigrell: “Introduktion till tema ”Retorikens didaktik och didaktikens retorik””

Temaintroduktion s 4-8


Klassiker: Giambattista Vico: “Vor tids studiemetode” [uddrag]

Klassikerintroduktion ved Lennart Hellspong, oversættelse ved Conni-Kay Jørgensen.
Artikel s 9-25


Anders Eriksson: “Retorikens didaktik

Progymnasmata som förening av praktik och teori. Retorik är ett skolämne. Förhållandet mellan retorik och didaktik är därför ett centralt forskningsfält inom retoriken. Författaren hävdar att retoriken är en didaktik som utgår från elevernas egna övningar och där den teoretiska reflektionen är en följd av den egna praktiken. Detta manifesteras tydligast i det retoriska övningsprogrammet progymnasmata. Övningarna tränar grundläggande färdigheter, där en av de viktigaste är förmågan att skilja mellan res, sak, och verba, uttryckssätt, samt att förena dem på bästa sätt. Artikeln söker presentera den pedagogiska tanken bakom progymnasmata.
Artikel s 26-43


Tina Kindeberg: “Pedagogisk retorik

En skiss till den muntliga relationens vetenskap. Exemplet högskoleläraren. Högskoleläraren forväntas skapa en muntlig relation med sina studenter i sin yrkesroll som föreläsare, handledare och seminarieledare. Idag saknas dock ett vetenskapligt grundat språk för att urskilja och beskriva lärarens muntliga aktiviteter i mötet med de studerande. Det finns därför behov av forskning som tar sin utgångspunkt i både pedagogikens och retorikens kunskapsområden. Här presenteras ett exempel på sådan forskning där några klassiska retoriska begrepp prövas i relation till lärarens yrkesskicklighet och till målen i Högskolelagen
Artikel s 44-61


Lennart Hellspong: “Pedagogiska funktioner hos retorisk kritik

I dagens skola är retoriken tillbaka som stöd för tal och uppsatser. Där passar dess verktyg för både råd och granskning. Det senare ger en grundform av retorisk kritik. Men som kritik har retoriken flera funktioner. Den hjälper eleverna att gå i dialog med tal och texter, att reflektera över kunskap och kommunikation och att forma och hävda en egen mening. I ett vidare perspektiv handlar det om att öva en deliberativ medborgarroll. Där överlägger man med andra för att vidga sin syn på gemensamma frågor.
Artikel s 62-71


Projektpresentation

Maria Wolrath Söderberg presenterar projektet ”Topiskt lärande”.

Pd.d.-præsentation

Katrine Dahl: Skrivningens læringsrum

Anmeldelse

Orla Vigsø anmelder Kurt Johannesson: “Svensk retorik. Från medeltiden till våra dagar”, Norstedts


Om detta nummer:

  • Språk: Dansk, svensk
  • Antal sidor: 96
  • ISSN: 1497-5045
  • Udkom september 2006

Yderligere information

Vægt N/A
Version

Fysiskt nummer, Digital (pdf)