Rhetorica Scandinavica #41 (2007)

50,00 kr80,00 kr

Ordinarie nummer, vol 11, #1

Ryd
Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 15041 Kategori:

Beskrivelse

Innehåll i detta nummer:


Klassiker: Gorgias: “Helenas pris

Introduceret af Hanne Roer, nyoversat af George Hinge,
s. 4-8


Jens E. Kjeldsen: “Øjets frygt og ærefrygt

Om Helenas pris og modviljen mod retorik og visuelle appeller. Fra begyndelsen er retorikken blevet anklaget for at være en lære om effektiv og uredelig manipulation. Især har appeller til følelserne og sanserne været kritiseret, og da særlig appeller til øjet. Gennem historien er visuel retorik blevet betragtet som specielt problematisk, fordi den opfattes som stærkere og mere manipulatorisk end andre retoriske appeller.
I denne artikel redegør Kjeldsen for ligheder i kritikken mod retorik og visuel kommunikation. Han beskriver dikotomier som gennem tiden har forbundet både verbal og visuel retorik med emotionelle appeller, overfladisk æstetisk form, ubevidst påvirkning, magtesløs modtager og magtfuld ytring. Artiklen viser, hvordan sådanne dikotomier, og (over)troen på veltalenhedens og det visuelles magt, allerede findes i Gorgias’ Helenas pris – lovtalen som rummer de første kendte teoretiseringer over veltalenhedens og det visuelles magt.
Artikel s 10-25


Alan G. Gross: “Teksten er stjerne

Retorikkens plads i studiet af videnskaberne. Artiklen beskriver hvordan retorikken har mindst to roller at spille i studier af videnskab: både som en udfyldning af andre grene af videnskabelige studier og som et supplement til disse.
Som et eksempel på en udfyldende rolle viser Gross hvordan et videnskabeligt begreb kan beriges gennem en retorisk analyse af en typisk kontrovers: Her gælder det den navnkundige sociolog Robert K. Mertons begreb om den kollegiale konkurrence i det videnskabelige samfund, som det manifesteres i prioritetsstrider. Begrebet uddybes ved en retorisk analyse af Newton-Leibniz debatten om opdagelsen af differential- og integralregning som matematisk analyse (”calculus”).
Som et eksempel på retorikkens supplerende rolle viser Gross at man ikke kan tage fat på problemstillingen med inkommensurable paradigmer – som først blev fremsat af Thomas S. Kuhn – uden at ty til retorisk analyse. I dette tilfælde tjener retorisk analyse både som en nødvendig teoretisk ramme og som en nødvendig bestanddel indenfor denne ramme. De to eksempler skal kraftigt antyde at et studie af videnskabelige værker som udelader retorikken vil være alvorligt mangelfulde.
Artikel s 26-35


Projektpresentation

Anders Sigrell presenterar projektet ”Retorik och kriskommunikation”, s. 36-39.

Recensioner

Henrik Stampe Lund: Dømmekraft. Et essay anmeldes af Lisa Storm Villadsen.
Christine Isager: Skribenter der skaber sig anmeldes af Martin Eide.
Hanne Lauvstad: Helicons bierge og Helgelands schiær recenseras af Marie Christine Skuncke.
Aristoteles: Retorikk, oversatt av Tormod Eide anmeldes af Kyrre Vatsend.

Konferensrapporter

Non-verbal Communication Conference. Örebro universitet 7-8 juni 2006.
International Society for the Study of Argumentation – Amsterdam 27-30 juni 2006.
Ämneskonferens i Retorik på Södertörns högskola 1-2/3 2007


Om detta nummer:

Yderligere information

Vægt0.18 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)