Rhetorica Scandinavica #5 (1998)

80,00 kr

Ordinarie nummer, vol 2 #1

På lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 15005 Kategori:

Beskrivelse

Innehåll i detta nummer:

Klassikeren: Ernesto Grassi: “Retorik & filosofi

Rationel viden er afledt viden. I syllogismen afleder man konklusioner af præmisser, men hvilken form for viden er da præmisserne, syllogismens arkai? For at finde svar på dette spørgsmål om al videns oprindelse, søger Italieneren Ernesto Grassi tilbage til det tidligste Grækenland og dets myter. Her finder han en original, metaforisk eller profetisk tale som støber ny virkelighed gennem ingenium, menneskets kreative fantasi. For første gang på dansk, oversat og med introduktion af Kell Jarner Rasmussen
Artikel s 4-16


Thor Inge Rørvik: “Slekten fra 1814

Den dansk-norske klassisismens dannelsesidealer har vært et lite påaktet tema i norsk kulturhistorie. En årsak til dette er nok at den ved sin overnasjonale karakter vanskelig passer inn i fremstillingen av den norske nasjonale identitet, som synes å ha vært et overordnet mål for norsk historieskrivning siden midten av forrige århundre. Med utgangspunkt i et av de få verker som er skrevet om emnet, forsøker denne artikkelen å gi et bilde av det gamle dannelsesidealet slik det opptrer i norsk offentlighet i årene etter 1814. Hensikten er videre å vise hvordan idealet er forankret i latinskolens retorisk-pedagogiske idégrunnlag og i hvilken grad det svarer til begrepet om statsborgerlig dannelse.
Artikel s 17-29


Leif Åslund: “Riksrådsretorik

Den omfattande forskningen om politisk historia och idéhistoria behöver kompletteras med retorisk forskning om den politiska debattens retorik före 1800-talet, som hittills varit av ringa omfattning. I denna artikel gäller det den svenska stormaktstidens eloquentia i genus deliberativum, ‘det rådgivande talesättet’.
Artikel s 30-38

Margareth Sandvik: “Nå gidder jeg ikke diskutere med deg mer!

Kritiske tunger uttaler seg stadig om den moderne mediedebatten. Den er overflatisk, uinteressant, usaklig, rein underholdning, verbal skittkasting og en fare for demokratiet. Men hva er det som språklig sett skiller den moderne mediedebatten fra andre samtalesjangere? I denne artikkelen behandler Margareth Sandvik diskusjon, debatt og krangel med den hensikt å trekke opp skillelinjer og særlig peke på hva som skjer ved overgangen fra debatt til krangel.
Artikel s 39-50

Marie Lund: “Litteraturkritik & nyretorik

Interessen for retorik som form, som stilistik, trives inden for litteraturkritikken. Det er naturligvis en torn i øjet på nyretorikerne som føler at litteraturfolkene lægger ved til fordommene om den ‘hule’ og ‘indholdsløse’ retorik. Et replikskifte mellem en litteraturforsker og en retorikforsker i et dansk litteraturtidsskrift sidste år gav Marie Lund anledning til at gå ind i problematikken. Lund er selv litteraturforsker og stærkt optaget af nyretorikken, men finder retorikernes indvendinger overfor litteraturkritikken uambitiøse og upræcise. Hun undrer sig over at de især retter skytset mod dekonstruktionen og ikke nævner nykritikken med ét ord. For netop i brændpunktet mellem nyretorik og nykritik er der meget at hente – for begge parter.

Artikel s 51-58

Christian Svensson: “Diskursanalys & massmedieretorik

Diskursanalysen fick i nr. 2/97 kritik av Kristina Lundgren med artiklen “Diskursanalys vs. massmedieretorik”. Christian Svensson tar Lundgrens artikel på ordet och försvarar diskursanalysen – kanske har diskursanalysen mer att ge än Lundgren medger, och kanske finns det rum för båda.

Artikel s 59-66

Debat

Retorik og dialektik debatteres mellem Britt Backlund & Merete Onsberg

Anmeldelse

Hellspong og Ledin: “Vägar genom texten” anmeldes af Christian Kock.Om detta nummer:

  • Språk: Dansk, svensk, norsk
  • Antal sidor: 80
  • ISSN: 1397-0534
  • Udkom marts 1998

Yderligere information

Vægt 0.18 kg