StartRhetorica ScandinavicaRhetorica Scandinavica #55 (2010)

Rhetorica Scandinavica #55 (2010)

kr60,00kr95,00

Ordinarie nummer; Vol 14, #3

Ryd
Rabat? Har du Digital adgang Plus – Et halvt år or Digital adgang Plus – Et år så får du 25% rabat.
Log ind hvis du allerede abonnerer.

Varenummer (SKU): 15055 Kategori:

Beskrivelse

Innehåll i detta nummer:

Klassiker: Jacques Durand: “Reklambildens retorik”

Introducerat och översatt av Orla Vigsö.
Introduktion s 5 · Översättning s 7-33


Jan Grue: “Topisk reproduksjon. Tre pressemeldinger om funksjonshemming”

Artikkelen er en casestudie av pressemeldinger fra tre norske aktører i statlig og sivil sektor i forbindelse med forslag til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov: Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund (NHF). Analysen fokuserer på delte topoi som indikator på delt doxa og underliggende konsensus. De to organisasjonene i sivil sektor benytter i stor grad de samme topoi som den statlige aktøren, men differensierer seg ved å benytte den personlige stemme som fortolkningsramme. De etablerer dermed autonome retoriske posisjoner uten å måtte produsere store mengder tekst, men endrer heller ikke premissene for den videre debatten i vesentlig grad.
Abstract s 4 · Artikel s 34-53


Maria Wolrath Söderberg & Jon Marker: “Spelets retorik”

Projektpresentation. TV- och datorspel är ett allt viktigare kulturellt medium. Spelen ger ofta mer än förströelse. De utgör också en arena för social samvaro, för meningsutbyte och för skapande av doxa. Därför är de ett viktigt område för retoriska studier. Särskilt intressanta finner vi emellertid spel som har utvecklats i opinionsbildande syfte. Det är som vi ska visa ett växande fenomen som är relativt obeforskat. Södertörns högskola initierar nu ett internationellt forsknings- och samverkansprojekt på temat Spelretorik. I denna artikel vill vi föreslå några forskningsansatser som vi finner särskilt angelägna, och som alla på olika vis ställer spelmediets specifika retoriska möjligheter i centrum. Vi presenterar också en preliminär kategorisering av olika påverkansfunktioner i spel som vi menar kan vidareutvecklas till att fungera som ett basalt analysraster.
Presentation s 54-71


Recensioner

Jette Barnholdt Hansen recenserar Kock og Kleinschmidt: Find din stemme. En brugsbog, s. 72-74
Charlotte Jørgensen recenserar Møller Nielsen: Argumenter i kontekst: Introduktion til pragmatisk argumentationsanalyse, s. 75-78


Om detta nummer:

  • Språk: Dansk, svenska, norsk
  • Antal sidor: 80
  • ISSN: 1397-0534
  • sept 2010

Yderligere information

Vægt 0.18 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere