Rhetorica Scandinavica #60 (2012)

60,00 kr99,00 kr

Ordinarie nummer; vol 16 #1

Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 15060 Kategori:

Beskrivelse

Innehåll i detta nummer:

Klassiker: Ernest G. Bormann: “Fantasier och retoriska visioner”

Den retoriska analysen av sociala verkligheter
Översatt och med introduktion av Nadja Fransson & Alexander Stagnell.
Introduktion s 7-10 · Artikel s 11-26


Jens E. Kjeldsen: “At argumentere med billeder”

I argumentationsteorien opfattes billeder normalt som ude af stand til at argumentere. I denne tekst behandler Jens E. Kjelden antagelserne om at argumentation er bundet til eksplicit verbal kommunikation og at billeders semiotiske karakter umuliggør sådan argumentation. Frem for dette syn, skriver han, bør vi hellere betragte argumentation som handlinger; og eftersom billeder kan bruges til at udsige og handle, kan de også bruges til at argumentere.
Abstract s 4 · Artikel s 27-49


Annika Ström: “Varaktighetens retorik”

Om att förstå funktion hos inskrifter på monumentet kyrkklockor
Under svensk medeltid försågs många kyrkklockor med inskrifter och dessa var ofta författade på latin. Klockorna hängdes därefter upp i kyrktorn och klockstaplar och hade därför en tämligen avgränsad läsekrets. Frågan om läsare och texternas funktion blir central. Förevarande artikel vill diskutera dessa inskrifters funktion och syfte i det medeltida samhället med hjälp av olika retoriska infallsvinklar, främst utifrån begreppen  ’retorisk situation’ och ’genre’. Avslutningsvis skisseras en möjlig definition av ’varaktighetens retorik’, (alltså hur en inskrift får retoriskt kraft) utifrån den tidigare diskussionen.
Abstract s 5 · Artikel s 50-67


Jan Svennevig, Johan L. Tønnesson, Sigrun Svenkerud & Kirsti Klette: “Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer”

Artikkelen presenterer en analyse av 15-åringers muntlige presentasjoner i klasserommet. Hensikten er å undersøke hvordan elevene uttrykker personlig engasjement i stoffet de formidler, og hvordan de søker å etablere kontakt med tilhørerne. Datamaterialet bygger på videoopptak av muntlige presentasjoner i 9. klasse, og analysen er multimodal. Vi ser på kombinasjonen av verbalspråklige ressurser, kroppslige ressurser (blikk, gester og positur) og materielle ressurser (særlig presentasjonsteknologi). Analysen identifiserer de retorisk vellykkede strategiene i elevenes presentasjoner, og løfter frem gode eksempler fra noen norske klasserom.
Abstract s 6 · Artikel s 68-89Recensioner

Lennaart Hellspong recenserar Christian Kock: “Retorisk poetik”, s 90.
Orla Vigsö recenserar E. Johanna Hartelius: “The Rhetoric of Expertise”, s 93

Om detta nummer:

  • Språk: Dansk, svenska, norsk
  • Antal sidor: 96
  • ISSN: 1397-0534
  • vår 2012

Yderligere information

Vægt0,2 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)