Rhetorica Scandinavica #61 (2012)

60,00 kr99,00 kr

Ordinarie nummer; vol 16 #2

Ryd
Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 15061 Kategori:

Beskrivelse

Innehåll i detta nummer:

Klassiker:
Libanios: “Deklamation 26: En surkart som gift sig med en snacksalig kvinna begär att få ta livet av sig

Översatt och med introduktion av Mikael Johansson.
Introduktion s 7-14 · Artikel s 15-24


Mikael Johansson: “Libanios och retorikskolorna i det romerska Athen

I den här artikeln presenteras det senantika Athen och dess retorikskolor utifrån uppgifter i centrala texter författade av talaren Libanios. För retorikstudenterna stod Athen i centrum på två sätt: dels erbjöd staden och dess retorikprofessorer sin tids topputbildning inom den viktiga deklamationsteorin, dels utgjorde stadens storslagna historia en outsinlig historisk-mytologisk inspirationskälla för komponerandet av just deklamationer.
Abstract s 4 · Artikel s 25-35


Jens Koed Madsen: “’Overtalelse’ i et retorisk perspektiv

Artiklen beskæftiger sig med begrebet overtalelse, og hvorledes det forholder sig til retorisk teori. Studiet breder sig over fire korte litteraturgennemgange (retorik, psykologi, marketing og økonomi) for at undersøge, hvad der essentielt og nødvendigt er overtalelse, samt hvad der ofte er forbundet med overtalelse. Generelt argumenterer artiklen for, at retorik bør forholde sig til de overtalende momenter, og at overtalelse kan defineres både snævert og bredt – hvor begge tilgange er teoretisk holdbare. Den snævre definition er forbundet med meningsskift, mens den brede definition også indebærer lyst, intention om handling samt konsekvenser. Som sådan søger artiklen at komme med en definition af overtalelse og retorik, der muligvis kan gøre diskussioner inden for feltet klarere.
Abstract s 5 · Artikel s 37-57


Mats Landqvist: “Expertkunskap i praktisk krisberedskap – en sjukvårdsrådgivare argumenterar

Hur skapas en bild av kompetens och auktoritet hos en institutionell representant i ett samtal med en person ur allmänheten? Kring den frågan kretsar den här artikeln, som analyserar samspelet mellan en rådgivande sjuksköterska och en inringande person i ett telefonsamtal om vaccinering mot svininfluensa (den nya influensan). Syftet är att bättre förstå rådgivarens retoriska kompetens som den framstår i den aktuella rådgivningssituationen och som en del av samhällets krisberedskap.
Abstract s 6 · Artikel s 58-76


Recensioner

Kristine Marie Berg anmelder Thomas Hylland Eriksen: Samfunn, s. 77.
Anne Palmer recenserar Maria Brännström, Bedömning av det muntliga nationella ­provet – en mötesplats för metaspråk om muntligheten, s. 81.

Artikelrop / CFP

Temanummer om Aristoteles Retorik, s. 86.

Om detta nummer:

  • Språk: Dansk, svenska
  • Antal sidor: 88
  • ISSN: 1497-5045
  • sommar 2012

Yderligere information

Vægt 0.2 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)