Sanningen om retorik

Ledare RetorikMagasinet 47/48.

De flesta har en uppfattning om retorik som ”någonting med att övertyga”. Övertygande tal eller övertygande försäljning eller att övertyga om att man är bra på något. Att retoriken är ett verktyg för att uppnå detta övertygande. För utan retoriken är man ju bara … sig själv. Men med retoriken och det övertygande blir man mycket mer.

Inte minst därför är utgivningen av Aristoteles Retoriken – den första kända skriften om retorik, som måste nämnas trots att den inte får plats i spalterna i detta nummer utan enbart finns avbildat på baksidan – en markering av ett paradigmskifte i svensk retorik. Sedan Kurt Johannessons förstautgåva av Retorik – konsten att övertyga har just övertygandet varit i centrum för svensk retorik. Det praktiska, konkreta ”hur gör jag för att övertyga?” Detta för att Aristoteles, enligt Johannessons boktitel, beskrev retoriken på så sätt: konsten att övertyga. Och sedan har beskrivningen onyanserat och oreflekterat vidareförts i uppsatser, avhandlingar och populariseringar.

I översättningen, som nu äntligen finns tillgänglig, är väl det enda som är alldeles klart att retorik – enligt Aristoteles – inte handlar om att övertyga: ”Det är också uppenbart att [retorikens] uppgift inte är att övertyga eller övertala, utan att se det övertygande eller övertalande i varje enskildhet” (Retoriken 1.1.14).

En misstolkning av en antik skrift har på detta sätt präglat ett akademiskt ämne och har hotat att göra en i grunden analytisk vetenskap till ren empowerment-magi.

Annons

Betyder då Johanna Akujärvis nyöversättning av Aristoteles att allting blir bra? Att det (äntligen!) kommer att finnas en och bara en sanning om retorik? Att det blir slut på de interna bråken om vad retorik är, hur man ska definiera de många olika begreppen, hur man ska uppfatta och tolka företeelser? Självklart inte, för en bok kan inte göra så mycket – inte ens om den som Retoriken är 2.400 år gammal och ett fundament för ämnet.

Och självklart vore det en fullkomlig katastrof för ämnet om det skulle gå att påstå att det bara finns en sanning om retorik. Men nu har vi i alla fall en tillgänglig version av retorikens ursprung, som det såklart står vem som helst fritt att förbättra eller på annat sätt ändra. Men originalet och traditionen finns. Ska man bryta mot en lång tradition förutsätter det att man vet vad man bryter mot och varför man gör det.


peterLäs mer om Peter Ström-Søeberg
Läs mer om RetorikMagasinet 47/48.


Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Skriv et svar