Den argumenterande bilden

Retorisk skärpa. De flesta visuella produkter innehåller både bilder och texter. De två uttrycksformerna är ofta ihopsatta på mer eller mindre självklart vis, men det finns fog för att betrakta ihopsättningen som ett argument. Resultatet kan bli kombinationer av bilder och texter, som läsas lika enkelt som meningar efter varandra. Här är ett förslag på hur vi kan använda dem. Läs mer…