Clintans retoriska spöken

Talarstolen. Clint Eastwood gjorde en bisarr debut som andemanare i sitt tal vid det republikanska konventet i november 2012. Talets kärna var en arg dialog med en tom stol som Eastwood hävdade bar en osynlig Obama. Men andar och vålnader är inget nytt fenomen i amerikansk politik. Förtidens slavar och infödda hemsöker den amerikanska självförståelsen och används retoriskt i våldsamma protester mot Obama Läs mer…

Retoriske genfærd i Clint Eastwoods konventtale

Clint Eastwood gjorde bizar debut som åndemaner i sin tale ved det republikanske konvent i november. Talens kerne var en arrig dialog med en tom stol som Eastwood erklærede besat af en usynlig præsident Obama. Men ånder og genfærd er intet fremmed fænomen i amerikansk politik. Fortidens slaver og indfødte hjemsøger den amerikanske selvforståelse og bliver brugt retorisk i voldelige protester mod Obama. Läs mer…