Inledning, särtryck: Esaias Tegnérs kyrkliga tal

Barbro Wallgren Hemlin (utgivare): Särtryck ur Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Inledning Den 6 juni 2013 är det 200 år sedan Esaias Tegnér höll sin allra första predikan i Stävie och Lackalänga på pingstdagen den 6 juni 1813. Med anledning av detta jubileum ges denna, hans inträdespredikan, här ut som ett särtryck ur den kommande kompletta utgåvan Läs mer…