Georg Johannesen om retorikk i syv sitater

Mindeord Georg Johannesen er død. Bibliografiskt Amund Børdahl. Rhetorica Scandinavica 37 (2006), s 7-8. Se även Jan Lindhardts mindeord Mindeord “Enhver retoriker vet at budskapet kan være så sant det bare vil: forstås det ikke opphører det å være sannhet” Øivind Andersen, Jørgen Fafner, Kurt Johannesson, “Georg Johannesens retorikkforskning,” i Arnfinn Åslund (red.), Johannesens bok, Läs mer…