Retorik på japanska

Interkulturell retorik. Att övertyga en svensk är inte ­nödvändigtvis det samma som att övertyga en japan. Vår fokusering på det rationella har helt enkelt inte samma värde i en kultur där Konfucius betyder mer än Aristoteles. Pia Moberg visar här hur interkulturell ­kommunikation kräver självkännedom och öppenhet. Läs mer…