NKRF – Nordisk Konference for RetorikForskning

Den skandinaviska retorikforsknings mötesplats Den 1. Nordiska konferensen för retorikforskning i Örebro 1999 hade som huvudsyfte att inventera och diskutera pågående retorikforskning i Norden. För att öka intresset för retorikforskning var konferensen öppen även för studenter samt för retoriklärare på akademisk nivå. Från Örebro till København till Oslo til Stockholm till … NKRF alternerer mellem Läs mer…

NKRF – Nordisk Konferens för RetorikForskning

Den skandinaviska retorikforsknings mötesplats Den 1. Nordiska konferensen för retorikforskning i Örebro 1999 hade som huvudsyfte att inventera och diskutera pågående retorikforskning i Norden. För att öka intresset för retorikforskning var konferensen öppen även för studenter samt för retoriklärare på akademisk nivå. Från Örebro till København till Oslo til Stockholm till Lund till Aarhus NKRF Läs mer…