Den antika kriamodellen

I Rhetorica Scandinavica 9/99 presenterade Stina Hansson & Anders Eriksson projektet “Retoriska övningar – Från antikens progymnasmata till den moderna ‘skrivprocessen’”, vars syfte är att undersöka retoriska övningar genom två tusen års skol­undervisning. I följande artikel ser Ingemar Rådberg närmare på huruvida krian, en del av progymnasmata, kan spåras i en predikan av Jakob Wallenberg. Detta som den första delen av ett projekt som ska undersöka en hel rad av hans predikningar. Artikeln är således ett av Progymnasmata-projektets första konkreta bidrag till en ökad förståelse av den afthoniska kria-läran

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…