Lobbyisme er kunsten at undgå overraskelser

Public affairs associeres hurtigt med en uredelig aktivitet hvor halvskumle lobbyister forsøger at påvirke den politiske dagsorden. Men det er langt fra virkelighedens public affairs. Her er nøgleordene nemlig netværk og forberedelse, ikke manipulation og lyssky aftaler Läs mer…

Våldsamt övertygande

Para-retorik. I gerillakrig sker inte övertalning enbart genom en gevärsmynning. Retorik, ­manipulation och propaganda används också för att säkra segern. 1983 skrev CIA en hemlig handledning i hur gerillakrig och ­propaganda skulle gå hand i hand i det nicaraguanska inbördeskriget. Dessa instruktioner används fortfarande i världens brännpunkter Läs mer…

Etiken i retoriken

Sambandet retorik – etik är centralt för retoriken som vetenskap, för hur ska annars en kunskap som kan användas till manipulation och verbal förförelse kunna argumentera för sitt existensberättigande?
RetorikMagasinet kommer i de följande numren att titta närmare på etiken i retoriken, men börjar med en blick på etikens roll och placering i retorikundervisningen i Sverige. Läs mer…