Objektivitet – en fråga om referensram?

Vad innebär egentligen ”objektivitet” i humanvetenskaperna? Är det egentligen snarare ett bekännande till allmänt vedertagna värderingar än värderingsfri ståndpunkt? Frågan är föranledd av Tore Bjørgos artikel “Retorisk analyse som kritisk virksomhet” i Rhetorica Scandinavica nr 15 (2000). Läs mer…

Retorisk analyse som kritisk virksomhet

Innebærer kritiske analyser av politiske diskurser at analytikeren nødvendigvis blir subjektiv og partsorientert? I hvilken grad kan og bør retoriske analyser av politiske diskurser være nøytrale og ‘objektive’? Når analytikeren leser meninger, verdier, og intensjoner inn i andres tekster – hvilke kriterier har vi for hvorvidt slike fortolkninger kan sies å være holdbare og sannsynlige? Og hvilke roller kan den retoriske analytikeren spille i forhold til politiske konflikter?

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…