“Den høyere retorikk” hos Hume

Vår forståelse av David Humes filosofi kan generelt vinne på å ses i en retorikkhistorisk sammenheng. I tilknytning til noen forholdsvis nye studier av Hume, prøver artikkelen også å antyde hva som gjør Humes filosofi aktuell i forhold til politisk retorikk i dag.

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 måned, Digital adgang – Et halvt år, Digital adgang – Et år, Digital adgang – 24 timer or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…