Hva er politisk retorikk?

Artikkelen presenterer en forskningsoversikt over studiet av politisk retorikk internasjonalt og i Norden. I artikkelen defineres retorikk og politikk hver for seg og i forhold til hverandre. Det gis en samlet definisjon av hva politisk retorikk er og kan være. Det gis et forslag til hvordan fenomenet kan forstås. I artikkelen argumenteres det for at politisk retorikk må forstås som normativt forankret og situert. Artikkelen gir eksempler på ulike retoriske former og genrer med vekt på det norske og nordiske politiske systemet, og norske og nordiske politiske tradisjoner.

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…

Værtens håndtering af toppolitikeres troværdighed i tv-dueller

Tv-dueller mellem toppolitikere i valgkamp er med til at danne beslutningsgrundlag for et informeret valg for vælgerne. Deltagelse i duellerne giver mulighed for at påvirke den parlamentariske sammensætning og dermed påvirke politiske beslutninger og fremtidige samarbejdsmuligheder. Det betyder derfor noget, hvordan de to duellanter konstrueres som personer, som politikere og som ledere, dvs. med hensyn til erfaring, kompetencer og personlighed. Denne artikel er en konversationsanalytisk undersøgelse af værtens initiale medskabelse af den troværdighedsmæssige platform duellanterne får at stå på i debatten. Den beskæftiger sig med to dueller mellem danske toppolitikere. Den første er mellem Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt ved folketingsvalget 2007. Den anden er mellem Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen ved folketingsvalget 2001. Fokus er på de første par minutter af åbningen af duellerne. Artiklen viser, hvor forskelligt duellanterne blev behandlet, og hvor meget der bliver etableret i de første par minutter bl.a. gennem de meget forskellige vilkår, en konkret mandlig og en konkret kvindelig partileder tilbydes i en mundtlig træfning med nationen som publikum

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…

Kriskommunikation – men från vem till vem?

När generaldirektören och styrelseordförande för Försäkringskassan publicerar en artikel på Dagens Nyheter, DNs debattsida, där de i rubriken, underraden och ingressen medger att Försäkringskassan inte har kunnat erbjuda medborgarna ett effektivt och serviceinriktat arbete, väcker detta förväntningar hos läsaren om någon form av ursäkt och förklaring. Men förväntningarna på en apologia uppfylls inte i själva artikeln, och en analys av texten utifrån retorisk kriskommunikationsteori visar att det finns en motsättning mellan själva debattinlägget och DN:s redaktionella inramning: vad DN vill få att framstå som apologia gentemot medborgarna är i själva verket politisk kommunikation riktad till politikerna

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…