Persson vs Persbrandt. Roller och persona

Retorisk mask. För att framstå såsom man önskar, och för att lyckas i sina sociala roller kan man ta hjälp av personan som väljs utifrån vad situationen kräver – vad som är det mest passande. Detta är något som både politikern och skådespelaren använder sig av. Det är med personan de förstärker sitt ethos. Vad förenar och skiljer dem åt när de använder persona och roller? Läs mer…

Den fejlfri politiker – er det målet?

Mona Sahlin var arveprinsesse til den svenske statsministerpost. Indtil oktober 1995. Fra at have været hele Sveriges “Mona” var hun pludselig blevet til hovedperson i sagen “Sahlin” om misbrug af statens kreditkort. Det er allerede blevet en legendarisk sag om, hvorvidt politikere skal være perfekte og rene som nyfalden sne, og om pressens rolle i skabelsen af den moderne politiker. Läs mer…