Hvad paven siger er altid det rigtige

Den katolske kirkes hellige fædre har i generationer haft ufattelig stor magt og indflydelse, og deres ord er nærmest lov. Gennem tiden har de ytret sig om mangt og meget, ofte med stilistiske virkemidler som belæg for deres vise ord. Her får du fem højhellige citater i retorisk perspektiv Läs mer…

Från Guds storhet till islams

Religiös retorik. Religionen har inte alltid haft en framträdande plats på de arabiska tv-skärmarna men de senaste åren har antalet religiösa satellitkanaler mångdubblats. Ehab Galal beskriver här hur den religiösa retoriken går från att ha varit dogmatiskt historieberättande till att ha blivit en försvars- och offerretorik, en förändring som skett i takt med utvecklingen av den internationella konflikten mellan de arabiska länderna och västvärlden. Läs mer…