Kjell Lars Berge i slett lune – en replikk

Replikk till Kjell Lars Berges recension. Rhetorica Scandinavica #1, 1997, s 76-78. Jeg er med ett døgns tidsfrist gitt anledning til å kommentere Kjell Lars Berges anmeldelse av pre­sen­tasjonsbrosjyren for prosjektet Retorikk, kunn­skap, formidling samt den første av utgivelsene i serien med “arbeidspapirer” fra prosjektet. Det takker jeg for. Først vil jeg gjerne si at Läs mer…