Artikelrop: Aristoteles Retorik

Aristoteles Retoriken har nyligen utkommit i en svensk översättning av Johanna Akujärvi, och finns därmed äntligen på alla de skandinaviska språken. Tidigare har vi fått läsa den danska översättningen av Hastrup 1983 eller den norska av Eide 2006. Rhetorica Scandinavica inbjuder nu till ett temanummer om Aristoteles Retorik. Läs mer…

CFP: Politisk retorikk

Artikelrop / CFP Rhetorica Scandinavica vil utgi et temanummer om politisk retorikk i løpet av 2012/2013. Hermed inviteres forskere med interesse for retorikk til å skrive artikler til temanummeret. Deadline Deadline 1. september 2012. Kontakt: Kjell Lars Berge – k.l.berge@iln.uio.no.   Artikelropet Fenomenet “Politisk retorikk” vil forstås bredt i temanummeret. Det er relevant å ta Läs mer…

CFP: Smæderetorik

Artikelrop / CFP Rhetorica Scandinavica, temanummer om Smæderetorik. Vi indbyder hermed artikler med analyser og kritik af eksempler fra retorikkens historie og aktuelle fænomener. Deadline Deadline januar 2011. Kontakt: Marie Lund Klujeff – litmlk@hum.au.dk Hanne Roer – roer@hum.ku.dk. Rhetorica Scandinavica 53 (2010), side 77-78. Artikelropet Grovkornet kritik eller offentlig smædelse af navngivne personer er på Läs mer…