Muhammed Ali – politiskt trash talk

Muhammed Ali är världshistoriens bästa boxare och hans prestationer i ringen talar för sig själva. Men Ali var även känd som både poet och provokatör – en trash talker av rang tillika en slagfärdig förkämpe för medborgarrättigheter. Ali var en mästare på såväl fysiska som verbala käftsmällar. Han besatt nämligen en av retorikens viktigaste förmågor – känsla för situationen Läs mer…

Muhammad Ali – den politiske trash talker

Muhammad Ali er verdenshistoriens bedste bokser, og hans præstationer i ringen taler for sig selv. Men Ali er også kendt som poet og provokatør – en trash talk-er af guds nåde og en slagkraftig borgerrettighedsforkæmper. Ali var mester i fysiske og verbale øretæver, for han besad en af retorikerens vigtigste kundskaber: situationsforståelse. Läs mer…