Til kamp for demokratiet

Anmeldelse i RetorikMagasinet 108

Jan Werner-Müller: Kampen om demokratiet. Politiske idéer i det tyvende århundredes Europa. Informations Forlag, 2018. 428 sider.

Til kamp for demokratiet

At Jan Werner-Müller er en gigant inden for politisk teori og idéhistorie, er Kampen om demokratiet endnu et stærkt vidnesbyrd om. Som et stort og omfattende stykke historieskrivning, skrevet med en idéhistorikers forståelse for hvordan idéer og ideologier former verden, er Kampen om demokratiet en (til tider for) hæsblæsende gennemgang af politiske idéer og teoretikere der kræver en vis forforståelse for politisk teori. Det er således ikke en bog der går i dybden med de forskellige ideologier og historiske begivenheder, men som placerer dem i en kronologi der skaber nye indsigter om det 20. århundrede. Bogen udkom i 2011 og foreligger nu i en dansk oversættelse med et (ganske vist med en uklar afsender) nyt forord der giver bogen ny relevans i en tid præget af populisme, ulighed, fremmedgørelse og globalisme. Tankevækkende, overvældende og forvirrende på én og samme tid, men relevant hvis vi skal kunne forstå og handle på demokratiets udfordringer i 2018.

Author profile

Stud.mag. i retorik. Redaktør på RetorikMagasinet 2017-2018.

Skriv et svar