Start » Rhetorica Scandinavica » eArtiklar från Rhetorica Scandinavica » Den demokratiska dialogen

Den demokratiska dialogen

av Lennart Hellspong
Om förhållandet mellan talarkonst och folkstyre i ljuset av några retoriska begrepp. Genom sin rika kontextualisering förutsätter retoriken en genomtänkt syn på ­människan, kunskapen, samhället och språket. Den här långa raden av viktiga anknytningar till andra lärdomsgrenar sätter talarläran i samband med vida fält av humanistiskt tänkande. Man kan rentav se den som navet i ett hjul av föreställ­ningar kring våra livsbetingelser och handlingsformer. I den här artikeln utvecklar Lennart Hellspong insikten om retorikens vidare innebörd i en bestämd rikning. Det gäller dess relation till samhället, till vårt sätt att ­ordna gemensamma frågor genom att handla politiskt.

You may also like

Kommentera

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere