Det retoriska hotet

Ledare i RetorikMagasinet 7.

Det retoriska hotet

Andra universitetsämnen uppfattar retoriken som ett hot,  och det faktum att det idag inte finns en retorikprofessur handlar i hög grad om revirtänkande.

Det är bland annat dessa smått deprimerande slutsatser som Kurt Johannesson (läs intervjun sidan 26) drar i samband med sin pensionering.

Vi har tidigare på denna plats propagerat för den aka­demiska retoriken; den är nödvändig och får inte underskattas eller ignoreras för att den inte alltid är direkt, praktiskt användbar. Forskningen är förutsättningen för den praktiska kunskapen – förutsättningen för att den prak­tiska kunskapen inte ska stelna och aldrig utveckla sig över en kun­skap på kokboksnivå. Mycket av den kunskap som förmedlas i dag kunde med ekonomisk och tidsmässig fördel reduceras till ”räta på ryggen och tala sanning.”

Att universiteten präglas av revirtänkande är varken överraskande eller underligt. Men att det ska ta så aggressiva former, som många universitetsanknytna retorikforskare kan vittna om, är bedrövligt. Det handlar inte bara om lokal kortsynthet, det har konsekvenser för retorikens möjligheter i Sverige i framtiden.

Annons
Retoriken
Retoriken

Nu finns ett av humanvetenskapernas viktigaste verk för första gången på svenska. Med insiktsfulla och klargörande noter tar översättaren Johanna Akujärvi med läsaren på en resa till det antika ­Grekland, till ­retorikens, ­filosofins och veten­skapernas födelse. 2:a utgåvan 2022. Läs mer...

Introduktion – Aristoteles Retoriken
Introduktion – Aristoteles Retoriken

Aristoteles: ”Retoriken”. Översatt och med inledning av Johanna Akujärvi. Med fyllig introduktion av Janne Lindqvist. 2:a utgåvan, Retorikförlaget 2022. doi: https://doi.org/10.52610/CUDB7074 Introduktionen     Retoriken som retorik Janne Lindqvist Aristoteles Retoriken är den givna utgångspunkten för en stor del av den moderna retoriken och rentav för retorikämnet som sådant – eller så påstås det i Läs mer...

4180
previous arrow
next arrow

I förra numret av RetorikMagasinet fokuserade vi på retoriken i skolan. Där går det bra för retoriken, eleverna vill lära sig mer. Men vem ska undervisa dem? Lärare som har tagit en 5-poängskurs [motsvarar 5 veckors utbildning]  i retorik? Och vem ska utbilda de som undervisar på 5-poängskurserna? De som har gått 10-poängskursen?

Problemet är inte bara att det finns lärare som helt enkelt inte har kompetens i retorik – problemet är att engagerade och talangfulla lärare inte får möjlighet till vidareutbildning och vidareutveckling om inte det finns en levande forskning.

Självklart går det att hålla liv i den svenska retoriken. Men då behövs en retorikprofessur i Sverige, med egna dok­torander. Och det behövs ett engagerat, debattlystet nätvärk av retorikforskare och retorikintresserade som vill ta vara på en retorik som höjer sig över de alltför enkla recepten på kommunikativ framgång. Som vågar utmana de retoriska kokböckernas falukorv och snabbmakaroner.

PSS

 


Läs mer om RetorikMagasinet 7.

rm7


Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Lämna ett svar