Internationell kunskap – på modersmålet

Digital tillgång är för dig som behöver kunskapen här och nu. Och ibland. Och när det passar dig. Du får tillgång till alla artiklar som har publicerats i RetorikMagasinet och Rhetorica Scandinavica – i ett dygn, en månad, ett halvår eller ett helt år. Du bestämmer. Så tröttnar du på att möta “Denna artikel är premiummaterial”? Få tillgång.

Du kan även gå med i Retorikförlagets vänner. Så får du 25% rabatt på böcker, fri tillgång till eArtiklar från Rhetorica Scandinavica – samt gott samvete på köpet när du stöttar oss.

Priser i SEKDigital tillgång
1 dygnSEK 43:-
1 månad75:-
1/2 år149:-
1 år199:-

Sedan 2001 har vi producerat över 40 olika böcker – på svenska, danska, norska och engelska. De flesta finns både i fysisk form och som eBöcker (pdf eller ePub).


rm_pren

RetorikMagasinet är vårt praktiska, populärvetenskapliga magasin – finns på svenska og på dansk. Det finns online: i arkivet hittar du runt 700 populärvetenskapliga artiklar sedan 1991.

Rhetorica Scandinavica är skandinaviens egna forskningstidskrift med internationell status. En peer review-tidskrift med artiklar från forskningens front. I arkivet finns drygt 300 peer reviewade artiklar och ett 200-tal andra texter sedan 1997.
För universitet och stora företag erbjuder vi en lösning med inloggning via IP-adresser: läs mer här. Från och med 2021 har Rhetorica Scandinavica blivit Open Access och finns på rhs.retorikforlaget.se

Sedan 2019 kommer tidningarna enbart i digital form.

Frågor på det? Kontakta oss gärna.