Doktorand i retorik, Lund

Den 1 februari 2019 utlystes en anställning som doktorand i retorik vid Lunds universitet.

Retorikämnet är ett nygammalt ämne vid våra lärosäten. Gammalt, eftersom ämnet uppstod under antiken. Nytt, eftersom det är först under de senaste trettio åren som det har varit ett självständigt universitetsämne. Lunds universitet inrättade 2008 en professur i ämnet, och nu finns retorikutbildning vid Lunds universitet hela vägen från grundkurs via master till forskarutbildning. För närvarande finns fyra doktorander inskrivna vid forskarutbildningen i retorik. Då retorik är relativt nytt som universitetsämne måste du inte ha examen i retorik för att söka doktorandtjänsten. I formuleringen ”eller motsvarande” ryms ett uttalat intresse för problemkomplexet språk – påverkan, på något sätt.

Den forskning som idag bedrivs vid retorikämnet har viss slagsida åt det retorikdidaktiska hållet, som hur retorik kan vara bidragande till arbetet med skolans demokratiuppdrag, hur antika retorikövningar kan användas i dagens retorikundervisning, om bildens betydelser i bland annat barnboksomslag, populärvetenskapligt skrivande, debatt som retorikdidaktik, det goda samtalet vid oppositioner m.m. Men också till synes helt annan forskning, som projektet om Kenneth Burkes attitydbegrepp eller tvetydigheter i politisk argumentation.

Retorikämnet i Lund har goda kontakter med systerämnena i de skandinaviska länderna, och visst europeiskt och internationellt samarbete.

Retorikämnet i Lund är en del av Institutionen för kommunikation och medier, som förutom retorik också hyser ämnena, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap och mediehistoria. De ämnena har vi ett nära forskningssamarbete med, där vi bl.a. delar det högre seminariet.

Annons
Praktisk argumentation
Praktisk argumentation

Grundbok i retorisk argumentation - för alla som argumenterar eller behöver genomskåda andras argumentation. Läs mer...

Utlysningen kommer den 1 februari 2019 på länken nedan med en ansökningstid på fyra veckor.


Välkommen med din ansökan i februari!

Kontakt: anders.sigrell@kom.lu.se tel. 046-2228477

LU:s lediga anställningar: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Hemsida: http://www.kom.lu.se/forskning/retorik

Author profile

Professor i retorik vid Lunds universitet.

Lämna ett svar