Eufemismer gemmer på saftige sexscener

Vi har alle sammen prøvet det. At sidde til en dansktime med en tekst der ifølge lærerinden er yderst pikant, men som man ikke selv kan se det sexede potentiale i. Men fortvivl ej, med lidt øvelse kan du også lære at spotte litteraturens slibrige passager. Vi giver dig en grundig indføring i sexeufemismens sjofle verden.

Eufemismer gemmer på saftige sexscener

Sofie Vestergaard Kristiansen og Katrine Barskov Jensen

Sex is all around. Nogle gange skal man bare lede lidt grundigere efter det. Men hvis du leder grundigt nok, så kan du finde seksuelle referencer i alt fra klassisk litteratur og filosofiske erindringer til moderne noveller og hård rapmusik. Men hvorfor er noget sex bedre skjult end andet? Der er mange gode grunde til at forfattere og musikere bruger sexeufemismer i deres tekster. Statslig censur, konservative samfundsnormer og moralsk selvcensur har gennem tiderne været nogle af de væsentligste årsager til sexeufemismens indtog i litteraturen og lyrikken. Men først og fremmest er sexeufemismen et kunstnerisk greb. I stedet for en helt nøgtern beskrivelse kan forfatteren tilføre kønsakten et strejf af humor, opfinde kreative sammenligninger og derigennem udtrykke sin helt egen skæve holdning til seksualitet. Vi har udvalgt fem citater der på glimrende vis udnytter sexeufemismens retoriske potentiale. Enjoy.

Den humoristiske sammenligning

”Vi forlovede kan da ret nyde forlovelsens glæder … I ét væk, den ganske aften durch, hører man en lyd, som om en gik omkring med en fluesmækker – det er de elskendes kys.”

 

Søren Kierkegaards beskrivelse af de forlovedes glæder er en interessant og anderledes forening af modsætning-erne skønhed og grusomhed – liv og død. Metaforen ”det er de elskendes kys” beskriver sex som noget smukt og livsgivende. Men udtrykket skifter karakter i sammenligningen med slaget med en fluesmækker. Fluesmækkeren symboliserer død og – sat på spidsen – mord på uskylden. Modsætningerne giver ved første øjekast eufemismen et humoristisk og ironisk udtryk. Men i blot én enkelt sætning rummer den også en særegen dybde og en ganske paradoksal/kierkegaardsk måde at forstå kærligheden på.

 

 

Klassisk omskrivning af kvindens kønsorganer

”Denne blomsterlød, der krusede sig i skjær og skygger, fra hvidt, der rødmer, til rødt, der blåner, fra fugtig rosa, der næsten er tung, til et lilla så let, at det kommer og går, som om det drev i luften (…) med alt sit favre rosenblod samlet i årer og spredt i huden … og så den tunge, søde duft, den drivende em af den røde nektar, som koger i blomsterets bund.”

 

I dette klassiske gymnasieværk får vi en udsøgt beskrivelse af den unge Marie Grubbes ædlere dele skildret gennem en net lille blomsterallegori. Vi kommer rundt om hele sansepaletten – og farvepaletten ligeså. De mange adjektiver der remses op, er med til at give beskrivelsen et ophidsende momentum der brat stoppes af ”…” før skildringen ruller videre og munder ud. Det er en af litteraturens frækkeste brug af tegnsætning …

 

Forførende, plat metaforik

“I’ll take you to the candy shop
I’ll let you lick the lollipop
Go ‘head girl, don’t you stop
Keep going ‘til you hit the spot.”

 

50 Cents pikante rim har fungeret som underlægningsmusik til diskotekernes parringsdans i et årti. Teksten finder sin retoriske styrke i flere forskellige stilistiske virkemidler. Verset er kendetegnet ved stilfiguren allegori – også kaldet den udvidede metafor. Den forførende metaforik forener den seksuelle akt med slikbutikkens barnlige og sjove univers. Tekstens rim og rytme gør det desuden nemt for enhver lytter at huske tekstens frække budskab og synge med. Modsat 1800-tallets blufærdige forfattere bliver det seksuelle univers ikke formildet som følge af 50 Cents moralske skrupler. Derimod gør den søde sammenligning teksten spændende – og ej at forglemme mere acceptabel for de konservative amerikanske medier.

Annons
Kritisk retorikanalys
Kritisk retorikanalys

Behöver du verktyg för att genomskåda och förstå de olika slags budskap som omger och vill påverka oss alla? Både verbala, ickeverbala och visuella? Då är detta boken för dig.

Den främsta målgruppen är retorikstudenter på olika nivåer som står inför uppgiften att analysera retoriska objekt, från enskilda analyser till större uppsatser. Men även studenter från andra discipliner som intresserar sig för text- och bildanalys kan ha nytta av retorikens metodiska angreppssätt. Läs mer...

Kritisk retorikanalys, kapitel 1
Kritisk retorikanalys, kapitel 1

Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms: Kritisk retorikanalys. Text. Bild. Actio. Kapitel 1: Retorik som vetenskap Läs mer...

previous arrow
next arrow

Kønsakten gennem mekanikerens briller

”Envy? Of a bodily mental male organism specially adapted for the superincumbent posture of energetic human copulation and energetic piston and cylinder movement necessary for the complete satisfaction of a constant but not acute concupiscence resident in a bodily and mental female organism, passive but not obtuse.”

 

En lidt mere aparte omskrivning af kønsakten står James Joyce for i dette uddrag fra Ulysses. Uddraget er én lang kringlet sætningsknude der ved første gennemlæsning spænder ben for både umiddelbar billeddannelse og i høj grad også for umiddelbar forståelse. Med denne beskrivelse, der snildt kunne forveksles med en brugsvejledning til et elektrisk apparat fabrikeret i en østasiatisk folkerepublik, nedbryder Joyce sex til en ren mekanisk funktion og formår derved at skabe en enorm ironisk distance til kønsakten. Og nogle forstyrrende billeder.

 

Den sexede udeladelse

”Han tager min hånd, og jeg lader ham gøre det, jeg fryser, sandet er vådt og sætter sig fast i mit hår. Bagefter sidder vi og kigger ud over havet.”

 

Helle Helle gør det kort og kontant i bedste minimalistiske stil når hun gør det – altså skriver om sex. Eufemismen består her i skildringens komplette udeladelse af selve kønsakten. Man kommer næsten helt i tvivl om det ikke bare er én selv der er dirty-minded. Men ved at foretage lidt sprogligt detektivarbejde og lægge to og to sammen på bedste Sherlock Holmes-manér vil den observante læser hæfte sig ved at sandet er vådt – og vådt sand flyver som bekendt ikke. Og dog formår vores mistænkte alligevel at få sand i hår-et. Altså: Den er god nok, de har sex!

R

 

Bibliografisk
Af Sofie Vestergaard Kristiansen og Katrine Barskov Jensen. Redaktører på RetorikMagasinet .

RetorikMagasinet 91 (2014), s 24-25.

Author profile

cand.mag. i retorik. Redaktør på RetorikMagasinet 2013-2016.

Author profile

Tidligere redaktør på RetorikMagasinet 2011-2014 [#84-91]

Lämna ett svar