Fler eBöcker

Ytterligare en handfull titlar har blivit eBöcker för direkt nerladdning & (hemma-)studier.

Nu finns även antologin Retorisk kritik, Peter Cassirers Stilistiken, Chaïm Perelmans Retorikens imperium, Mats Rosengrens essäer För en dödlig, som ni vet, är största faran säkerhet – samt den antika Dissoi logoi – motsatta uppfattningar. Och fler är på G.

Du hittar alla eBöcker här.

Alla eBöcker går även att låna på bibiloteken.

Author profile

Lämna ett svar