Förord – Actiokapitalet

Introduktion

Inledningen till boken “Actiokapitalet – retorikens ickeverbala resurser“, Marie Gelang, Retorikförlaget 2008, s. 10-20.

Bibliografisk

Författare: Marie Gelang disputerade på denna avhandlingen i retorik vid Örebro Univesitet.

Förord – Actiokapitalet

Annons

4168I tidigare studier och under mitt mångåriga yrkesliv inom sjukvården, teatern och skolan har den mellanmänskliga kommunikationen och då speciellt kroppsspråkets funktion fascinerat mig. När jag så på nytt hamnade som student vid Örebro universitet och där erbjöds möjlighet att inom ramen för ett gammalt men ändå ungt universitetsämne, Retorik, fördjupa mitt intresse var jag inte sen att tacka ja.

Den som inspirerat mig till detta avhandlingsprojekt och trott på idén från första början är ämnets företrädare och min handledare professor Brigitte Mral. Ett stort Tack Brigitte för år av generös och prestigelös uppmuntran, för att du med varsam hand guidat mig i avhandlingsarbetet och följt projektet fram till en färdig avhandling.
Viveka Adelswärd, min biträdande handledare, har kunnigt och om­sorgsfullt väglett mig in i vetenskapligt skrivande. För alla inspirerande samtal och diskussioner och för att du oförtröttligt funnits där som bollplank är jag mycket tacksam.
Även tack till Helen Andersson som tillsammans med Ulla Moberg har läst mina texter, diskuterat, givit konstruktiv kritik och skapat tillförsikt i arbetsprocessen. Orla Vigsø, tack, för genomtänkt opponering vid mitt slutseminarium, dina kommentarer gav nya och fräscha infallsvinklar. Tack till Donald Broady för givande konsultation om Bourdieus begreppsapparat. Ett tack till Jürgen Streeck vid University of Texas at Austin, USA för stimulerande diskussioner om såväl teoretiska dilemman som transkribering av empiriskt material.

Under de år som avhandlingsarbetet pågått har jag funnit gott stöd hos doktorander och kollegor i retorikämnet vid Örebro universitet. Tack Eva Magnusson för omsorg och uppmuntran. Särskilt tack till Linda Söderlindh, min följeslagare i doktorandstudierna, kontorskamrat, ämneskollega och outtröttliga samtalspartner. Även tack till Per Ledin med kollegor och doktorander i svenskämnet vid Örebro universitet för givande seminarier och samtal. Särskilt tack till Anja Malmberg, doktorandkollega och vän, för delad gemenskap i av­handlingsarbetets med- och motgångar.
Jag vill även rikta ett tack till retorikämnet vid Södertörns högskola samt Uppsala universitet där jag givits möjlighet att diskutera mitt material och fått värdefulla kommentarer.
Utan deltagarna i avhandlingens empiriska material hade detta arbete inte kunnat genomföras. Tack för ert mod, er tid och ert engagemang.

Stort Tack till Charlotta Broady som alltsedan min första haltande uppsats skickligt förvandlat mina vilsna meningar till läsbar text och nu till sist språkgranskat hela avhandlingen.
Familj och vänner, ingen nämnd och ingen glömd, som genom åren uppmuntrat mig, frågat efter mitt arbete, bjudit på middagar, skickat kort, blommor, sms och på annat sätt visat omtanke, oändligt tack.

Till sist, Anders, min älskade make och handledare i livet och i avhandlingsarbetet, tack.

Örebro i oktober 2008
Marie Gelang.

Läs mere om boken “Actiokapitalet” här

4168

Author profile

Docent i retorik, Örebro universitet, med intresse för kroppens betydelse i mellanmänsklig kommunikation

Lämna ett svar