Folkets sande repræsentanter

Anmeldelse i RetorikMagasinet 103

Jan-Werner Müller, Hvad er populisme?. Informations forlag, 2016. 170 sider. 

Folkets sande repræsentanter

“Vi – og kun vi – repræsenterer folket”. Sådan lyder kerneudsagnet hos populistiske partier og bevægelser ifølge Jan-Werner Müllers essay Hvad er populisme?. Populister repræsenterer ikke en specifik politisk ideologi, men positionerer sig som folkets eneste sande repræsentanter. De afskriver enhver form for opposition som demokratisk illegitim og udgør dermed en trussel for det liberale demokrati.

Jan-Werner Müller leverer et velargumenteret og fagligt funderet bidrag til debatten om populisme i Europa. Man kan indvende at essayet til tider er for intellektuelt og dermed forbeholdt den elite som populismen er et oprør imod. Trods denne indvending er essayet et godt teoretisk udgangspunkt for en åben diskussion om Europas fremtid.

Annons
Stilistiken
Stilistiken

Stilistiken är ett verktyg som gör det möjligt att förstå den språkliga verklighet vi lever i och den är ett medel för oss att bemästra den. Om vi känner till de stilistiska teknikerna att påverka kan vi å ena sidan avslöja manipulationer som vi ­utsätts Läs mer...

Alfabetisk översikt av troper och figurer
Alfabetisk översikt av troper och figurer

Kapitel från boken: Peter Cassirer: Stilistiken. Kapitel 7: ALFABETISK ÖVERSIKT AV TROPER OCH FIGURER Här följer en alfabetisk översikt av troper och figurer. Först anges termen och den svenska innebörden jämte en förklaring. Därefter presenteras exempel och sist anges dels vilken retorisk ändrings­kategori figuren tillhör, dels vilken av de tre huvuduppgifterna stilfiguren antas fylla. Retoriken Läs mer...

previous arrow
next arrow

.

RRRR

Author profile

Stud.mag. i retorik. Redaktør på RetorikMagasinet 2017-2018.

Lämna ett svar