Forstå dit lokaldemokrati

Omtale i RetorikMagasinet

Pernille Almlund og Nina Blom Andersen: Lokaldemokrati på spil – et casestudie af et dansk kommunalvalg. 2017. 238 sider. 

Forstå dit lokaldemokrati

”Hvordan har det danske lokaldemokrati det?” Det er et spørgsmål, som unægtelig melder sig i forbindelse med ethvert kommunalvalg, og således også det forestående. I bogen Lokaldemokrati på spil – et casestudie af et dansk kommunalvalg forsøger Pernille Almlund og Nina Blom Andersen at svare på netop det spørgsmål, og svaret, de kommer med, er særdeles vellykket.

Bogen er skrevet over et casestudie fra Næstved Kommune, hvor de to forskere fra Roskilde Universitet fulgte kommunalvalget i 2013 tæt. De ser på lokaldemokratiet i den sjællandske kommune ud fra en sociologisk og kommunikationsfaglig vinkel og fokuserer på processerne mellem borgere, lokalpolitikere, embedsmænd og medier. Hvordan har borgerne mulighed for at få indflydelse på kommunens politik og beslutninger? Hvilken rolle spiller lokale medier i forhold til de emner som debatteres i valgkampen? Hvordan fordeles arbejdet og magten mellem administrationen og politikerne? Det er nogle af de spørgsmål, som bogen besvarer, og alle svarene bygger på borgernes og lokalpolitikernes oplevelser, meninger og værdier frem for videnskabelige idealer for, hvordan det burde være.

Bogens analyser tegner et billede af et konfliktfyldt, paradoksalt og ikke-stabilt lokaldemokrati – forstået på den bedst tænkelige måde. Bogen peger på forskelle mellem politikerne og borgerne både i forståelsen af det politiske spil og i forventningerne til hvad lokalpolitik bør beskæftige sig med. Den fremstiller den reelt flydende grænse mellem administrationen og politikerne som et paradoks. Og så åbner den op for at stille kritisk spørgsmålstegn til de kampagner, som i 2013 massivt blev rullet ud over hele landet for at få flere til at stemme ved kommunalvalget; skal kampagnerne forstås som en disciplinering af borgerne med det formål at øge legitimiteten af de valgte politikere – med en højere stemmeprocent regerer politikerne på vegne af en større andel af borgerne. Og er det problematisk, at mistillid til politikerne, udtrykt gennem ikke at stemme, i sådanne kampagner ikke inkluderes som en demokratisk handling?

Annonce

Det er store og vigtige emner, men når denne anmeldelse anbefaler, at det konfliktfyldte og ikke-stabile billede af lokaldemokratiet forstås på den bedst tænkelige måde, så skyldes det, at bogens kommunikationsfaglige perspektiv giver borgerne medbestemmelse i det konfliktfyldte og ikke-stabile.

 

 

En invitation til os borgere

Bogen viser, at der i Næstved Kommune ikke er enighed om, hvordan borgerne er gode lokaldemokratiske borgere, hvilke sager det er vigtige at debattere i et lokaldemokrati, eller hvilken rolle administrationen skal spille. Men det er en uenighed, som ikke kun findes mellem politikerne og borgerne. Den findes også internt mellem politikerne og mellem borgerne. Forfatterne favoriserer ikke nogen meninger eller definitioner, men ser derimod borgerne som medforhandlere af definitioner og grænser. Gennem deres undersøgelse får forfatterne adgang til at se, hvordan borgerne, når de er uenige, lytter til og anerkender hinandens uenigheder, men samtidig argumenterer og forhandler med hinanden og påvirker hinandens meninger og forventninger til, hvor grænser for administration eksempelvis skal sættes, og hvad lokalpolitik egentlig er og bør beskæftige sig med.

Dermed placerer bogen indirekte også retorik helt centralt for lokaldemokratiet. Og retorikkens betydning forstærkes, når forfatterne direkte skriver, at det blandt andet kræver ”retoriske kompetencer” ikke at føle sig sat uden for i de lokale beslutninger. De retoriske kompetencer bliver vigtige, fordi en stor del af de borgere i Næstved Kommune, som forfatterne har talt med, føler sig isolerede og magtesløse i forhold til de beslutninger, som lokalpolitikerne træffer, og som har direkte indflydelse på borgernes liv og hverdag. En anden stor andel af borgerne oplever imidlertid det stik modsatte. De ringer til deres lokalpolitikere, skriver læserbreve, melder sig ind i partier eller skolebestyrelser, og de kæmper for at få anlagt den nye legeplads, indtil det lykkes.

Det er fortællingerne fra de borgere som ikke føler sig magtesløse og isolerede, som kan virke beroligende på læseren midt i de ellers flydende og paradoksale tilstande som bogen fremstiller. For det giver unægtelig en lille smule gåpåmod til selv at tage del i forhandlingerne om, hvad lokalpolitik er og bør være i ens eget lokalsamfund.

Lokaldemokrati på spil er et studie af Næstved Kommune, men bogen tager hurtigt fat i tilstande og tendenser, som med stor sandsynlighed er lige så aktuelle og relevante for landets resterende 97 kommuner. Bogens konklusioner er desuden langt fra forældede, selvom de bygger på et casestudie fra 2013. Midt i et efterår hvor vi som borgere har modtaget en masse påmindelser om at stemme den 21. november 2017, og hvor avisspalterne er flydt over med lokalpolitikeres uheldige personsager, er bogen i høj grad relevant, forklarende og inspirerende læsning.

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2016-2019

Lämna ett svar