Ihålig kompetensutveckling

Cecilia Olsson Jers

Ihålig kompetensutveckling

Recension. Barbro Fällman: Framgångsrik retorik. Konsten att påverka i din roll som lärare

En kompetensutvecklingsbok för lärare bör innehålla en mer ­fördjupad bild av professionen än denna bok. Men omslaget får beröm.

“Framgångsrik retorik. Konsten att påverka i din roll som lärare” är en så kallad kompetens­utvecklingsbok skriven av Barbro Fällman på Epago, vilket är Gleerups satsning på just kompetensutvecklingslitteratur. Boken vänder sig till lärare med målet att ge råd och tips att kommunicera mer framgångsrikt i klassrummet. Barbro Fällman avslutar själv sitt förord med meningen: ”Det du inte fick lära dig i din lärarutbildning – får du här.” Eftersom jag är lärare tillika lärarutbildare ser jag mig som en trovärdig representant för målgruppen.

Boken består av tre delar där del ett innehåller ”Den retoriska grunden”, del 2 ”Den retoriska praktiken” och del 3 ”Övningar i retorik och kommunikation”. Allt detta tar sig Barbro Fällman an på 140 sidor. Mitt intryck är att boken är innehållsmässigt tunn och dessutom mycket spretig. Ibland får jag känslan att jag istället läser en kokbok där enbart ingredienserna radas upp som på en inköpslista. När jag läst ut den 140 sidor långa kokboken så vet jag egentligen inte mer än vad jag visste efter att ha lagat mat i några år. Eventuellt har jag blivit förvånad över en mängd förenklingar av recept. Någon kompetensutveckling i kokkonst var det inte. Nu ska jag sluta tala med metaforer och ge exempel från Fällmans bok istället.

Ibland får jag känslan att jag istället läser en kokbok där enbart ingredienserna radas upp som på en inköpslista

Fällman förenklar på ett sätt som fördummar den lärare (alltså mig) som läser. Bland annat konstaterar Fällman på andra sidan in i andra delen att ”Tänk efter – som lärare blir du vid första intrycket betraktad utifrån klädsel och kroppsspråk (ethos), därefter värderas innebörden och innehållet i ditt budskap (logos) och till sist stärks din kommunikation av att du visar engagemang och känsla (pathos)”. Det finns flera tokigheter i ovanstående citat, men det som gör mig mest besviken är att Fällman likställer ethos med klädsel och kroppsspråk. Det förväntade jag mig inte av en så pass uppskattad föreläsare som Fällman ändå är.

Annons

När Barbro Fällman kommer till avsnittet om logos ger hon läraren exempel på ”antika kommunikationsmodeller”(!!) att kunna användas vid olika tillfällen i klassrummet. Jag läser och hummar tills jag kommer till s 28 där hon presenterar partes­delen dispositio. Den korta presentationen på några rader har jag egentligen inget att säga om, men när jag kommer till hennes exempel börjar jag gap­skratta. Nu ska vi komma ihåg att läsaren är en lärare som valt boken för att kompetensutveckla sig. Exemplet som är valt för att illustrera en disposition som en lärare skulle kunna använda i ett klassrum är Earl Charles Spencers tal till sin syster prinsessan Diana vid hennes begravning. Hur tänker Fällman här? Vilka likheter finns det mellan klassrumskommunikation och ett begravningstal? Varför undviker Barbro Fällman autentiska exempel från svenska klassrum? Det skulle ha gjort för­sta delen av boken mer trovärdig.

       Vad ser jag då som positivt med boken? Jag måste säga att formgivaren har lyckats med omslaget.

Jag går över till andra delen som Fällman benämner som ”Den retoriska praktiken”. Jag är färgad av min läsning av första delen av boken och får skärpa min läsning att vara solidarisk. Fällman pekar ut ett par moment som är centrala för en lärare – såsom till exempel målgruppsanalys. Men efter ett par sidor blir jag åter osäker. Jag läser boken utifrån en lärare som vill kompetensutveckla sig själv i förmågan att fånga elever genom sitt sätt att hantera sin trovärdighet. Min osäkerhet kommer sig av att Fällman mitt i boken byter perspektiv och nu börjar det istället handla om hur jag som lärare kan undervisa i muntlig framställning. Var det inte min egen muntliga framställning det skulle handla om? Här ger jag upp och bläddrar igenom sista delen av boken som Fällman kallar ”Övningar i retorik och kommunikation”. Det är ungefär samma gamla övningar som presenteras i varje lärobok för elever oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet. Övningarna handlar mest om att man ska ha kul, vilket jag tror att elever kommer att ha om läraren iscensätter olika övningar av det slaget som finns i Fällmans bok. Men jag tror att varje lärare hellre har målet att iscensätta övningar som har fokus på goda lärandesituationer än på ”kulfaktorn”.

Vad ser jag då som positivt med boken Framgångsrik retorik. Konsten att övertyga och påverka i din roll som lärare? Jag måste säga att formgivaren har lyckats med omslaget. De ansiktsuttryck som de båda ungdomarna har på omslaget är precis vad jag tror att varje lärare vill se i sina klassrum. Flickan ser förvånad ut och samtidigt uttrycker hon vetgirighet och nyfikenhet. Pojken ser glad och trygg ut och verkar ser fram emot fortsättningen på det han lyssnat på. Jag gratulerar fotografen till att ha kunnat fånga detta. Tyvärr motsvarar inte boken vad bilden lovar. Boken ska vara en kompetens­utveckling för en lärare som arbetat några år. Då är min övertygelse att de lärarna vill ha en mer fördjupad bild av sin egen profession.


 

Läs mer om RetorikMagasinet 47/48.


 

Author profile

Docent i svenska språket med inriktning mot retorik vid Institutionen för svenska språket, Linné­universitetet

Lämna ett svar