Ingen simple svar

Anmeldelse i RetorikMagasinet 104

Astrid Nonbo Andersen: Ingen undskyldning. Erindringer om Dansk Vestindien og kravet om erstatninger for slaveriet. 323 sider. 

Ingen simple svar

Skal den danske stat undskylde for sin fortid som slavenation? Selv om titlen kunne antyde noget andet, er Astrid Nonbo Andersens ærinde ikke at give et entydigt svar på det spørgsmål, men snarere at argumentere for at spørgsmålet er forsimplet – at se historieskrivningen efter i sømmene og gøre op med forestillinger som fejlagtigt har præget vores fortællinger om fortiden. Ingen undskyldning er en velskrevet, velargumenteret og ikke mindst vigtig bog der gør os klogere på alt fra erindringer til erstatninger. Når Nonbos formål netop er at nuancere debatten, kunne bogen dog måske med fordel have en bredere appel – det er teoretisk og af og til en anelse tungt.

.

RRRR

Annons
Ad Herennium
Ad Herennium

De ratione dicendi ad C. Herennium.
En av de viktigaste läroböckerna i Västerlandets historia” (Kurt Johannesson). Läs mer...

Author profile

Frida Hviid Broberg er ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.

Tidl. redaktør på RetorikMagasinet 2015-2018. Ansvarshavende redaktør 2016-2017.

Lämna ett svar