Intro: Her er RetorikMagasinet i nye klæder

Nej, du ser ikke syner. Du har derimod det første nummer af RetorikMagasinet med vores nye layout i hånden. Tanken med et nyt layout har været klar fra start: Vi ønskede et visuelt udtryk der på én og samme tid virkede indbydende og lækkert, men som samtidig understøttede den seriøsitet og det engagement som vores skribenter gang på gang bidrager med. Det har vi fået, og det er vi nu stolte af at kunne præsentere for dig, vores læser.


RetorikMagasinet er ikke kun for en snæver gruppe af studerende og hardcore retorikere, men søger at formidle retoriske tanker og idéer til en bredere målgruppe med interesse for fx kommunikation, sprog, demokrati og samfund. Samtidig er vi ikke bange for at supplere de let tilgængelige og godt formidlede artikler med enkelte mere faglige analyser, der i højere grad trækker på den retoriske teori og tradition. Vi forsøger at sammensætte hvert nummer så vi imødekommer såvel garvede som mindre garvede læsere.


Layoutet er kulminationen på en række forandringer som RetorikMagasinet har været igennem det seneste halvandet år med ambitionen om at få en endnu tydeligere profil og – ja, at blive et endnu mere spændende og vedkommende magasin. Hvert nummer har nu et tema som omdrejningspunkt, og det har givet udgivelserne mere tyngde. Redaktionen er udvidet med en PR-gruppe, der arbejder på at gøre magasinet mere synligt i andre medier og sammenhænge. Men vigtigst af alt har vi arbejdet målrettet med at hæve kvaliteten i hver eneste artikel så der ikke kan være tvivl om at RetorikMagasinet er ”mere end et studieblad”.
Derfor er det naturligvis ekstra dejligt at vi kan præsentere det nye magasin midt i et valgår. Retorik og politik har et helt særligt slægtskab, og derfor var det oplagt at temaet for dette nummer måtte være politik. Flere af landets største medier har allerede meldt ud at det vil blive den mest dækkede valgkamp i historien. I hvert fald indtil næste valg kunne man indvende. Men sikkert er det at der vil opstå en enorm efterspørgsel på retoriske analyser. Både når det handler om at fremme et bestemt politisk synspunkt, og når det handler om at afdække de politiske strategier og taktikker på Borgen.


Om du har dette nummer i hånden før eller efter valget er i skrivende stund endnu uvist. Men uanset hvornår statsministeren vælger at sende danskerne til stemmeurnerne, vil du med dette nummer af RetorikMagasinet være lidt bedre rustet til at forstå de retoriske kræfter der slippes løs under valgkampen.

God læselyst

Annons
Ad Herennium
Ad Herennium

De ratione dicendi ad C. Herennium.
En av de viktigaste läroböckerna i Västerlandets historia” (Kurt Johannesson). Läs mer...

MK

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2008-2011 [#70-80, ansvarshavende #73, 75-80]

Lämna ett svar