Intro: mørkets retorik

Intro i RetorikMagasinet 78 (2010)

Tema om mørkets retorik

Folkets vrede spillede en afgørende rolle for Tea Partybevægelsens store succes ved det amerikanske midtvejsvalg i starten af november. Palin, O’Donnell og co.
aflæste amerikanernes store skuffelse over den siddende regering og forstod at omsætte utilfredsheden til en efterhånden mere og mere indflydelsesrig og magtfuld bevægelse. Politisk må etableringen af en bevægelse være noget nær det ultimative mål, og det kræver som oftest en klart defineret fjende – i dette tilfælde staten, personificeret i præsident Obama.

Tea Party-bevægelsen forstod meget klart at udtrykke den udbredte politikerlede i befolkningen. Og med et kig på bevægelsens fremmeste aktør kunne man godt få den tanke at de er villige til at tage konsekvensen: at Tea Party er klar til at afskaffe politikeren som fænomen. Palin ligger med andre ord så langt fra idealet om en politiker at hun ophæver begrebets betydning.

Hendes politiske projekt er at sabotere eller ødelægge den siddende regerings politik. Det vil handlingslamme et på alle måder handlingshungrende USA. Hun fnyser hånligt af tanken om at indgå kompromisser. Det strider imod den demokratiske natur. Hun udstiller gang på gang sin manglende indsigt og evne til at formulere sig. En politiker bør i nogen grad være begavet!

Set med retoriske øjne efterlader det et stort dilemma.
På den ene side har Palin og Tea Partybevægelsen opnået enorm succes og gennemslagskraft ved at kommunikere målrettet og blive talerør for en utilfreds del af befolkningen. På kort tid har Tea Party etableret sig som den magtfulde outsider der får demokraterne til at ryste på hovedet og republikanerne til at ryste i bukserne. På den anden side kan konsekvenserne af den irrationalitetens revolte, som bevægelsen har sat i gang, blive uoverskuelige, hvis succesen fortsætter.

Annons

Netop forholdet mellem hvad retorikken kan, og hvad den bliver brugt til er et af de centrale spørgsmål i dette temanummer om mørkets retorik. For som historien viser, og som du kan læse i artiklen på side 18 om 10 retoriske mørkemænd, kan man forårsage store ødelæggelser med store ord. Men spørgsmålet er, om det er god retorik?

God jul og læselyst

MK

retmaglogo
Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2008-2011 [#70-80, ansvarshavende #73, 75-80]

Lämna ett svar