Intro: Øst

Intro i RetorikMagasinet 102 (2016)

Intro: Øst

35102Peter Bastian, Uffe Elbæk, Emma Holten, Knud Foldschack, Mikael Bertelsen, Thomas Buch-Andersen, Kashif Ahmad, Bodil Jørgensen. Otte magasiner. Seks mænd. To kvinder. Alle hvide på nær én.

Når jeg ser på de sidste to års RetorikMagasiner, er jeg stolt. Stolt over mangfoldigheden i temaer, de indbydende indholdsfortegnelser spækket med spændende artikler og det lækre layout. Men jeg kan ikke lade være med at bemærke at langt de fleste af vores forsidepersoner har én ting til fælles: De er hvide mænd.

Når jeg bladrer gennem magasinerne, handler artiklerne også næsten udelukkende om vestlig retorik. Vi lyttede til flygtninge i nr. 101, dykkede ned i Islamisk Stats propaganda i nr. 100, var en smuttur i Kina i nr. 97 og perspektiverede det danske sprog til japansk i nr. 95. Men det er mere eller mindre det. Og selv når vi en sjælden gang imellem retter blikket ud, er vores teoretiske briller farvet af en vestlig tradition.

Fascinationen af hvide mænds retorik er ikke noget RetorikMagasinet har fra fremmede. At retorisk teori og analyse generelt er og har været centreret om og farvet af hvide mænd med magt, er et kritikpunkt som er blevet rejst af blandt andre feministiske og postkoloniale retorikere som Celeste Condit og Raka Shome. Sidstnævnte argumenterer for at det er nødvendigt at udvide vores horisont til også at omfatte et postkolonialt perspektiv: Et perspektiv der søger at afdække den eurocentrisme og imperialisme som dominerer vestlige diskurser. Kun på den måde kan vi høre alternative og marginaliserede stemmer, mener hun.

Annons
Topos som meningsskapare
Topos som meningsskapare

Den här avhandlingens långsiktiga mål är att bidra till en högskoledidaktik som förmår hantera föränderlighet, motstridighet och mångsidiga problem. En sådan didaktik bör emellertid vara förankrad i en reflekterad teori om meningsskapande. Avhandlingen pr Läs mer...

Uanset om man tilslutter sig den postkoloniale præmis eller ej, så må man erkende at verden er stor, og at der er mange fænomener uden for vores egen lille andedam som vi kan drage lære af – på godt og ondt.

I RetorikMagasinet nr. 102 har vi derfor valgt at kigge mod Øst. Ikke for at skære al østlig retorik over en kam eller negligere den spændende retorik vi finder mod syd. Men for at give et indblik i et lille hjørne af al den retorik som vi kun får øje på hvis stiller os med ryggen mod vest og retter blikket op og ud.

Vi retter kikkerten mod Japans nyhedsmedier, zoomer ind på hindunationalistisk retorik i Indien og stiller skarpt på Putin. Og så tager vi de postkoloniale briller på når Sine Nørholm Just analyserer Malala Yousafzais tale ved modtagelsen af Nobels fredspris.

Det er dog ikke altid uproblematisk at analysere retorik fra en kultur der er væsentligt anderledes end ens egen. Vi vil derfor også se nærmere på hvilke problemer man løber ind i når man som vestlig retoriker beskæftiger sig med ikke-vestlig retorik.

Og så har vi talt med skuespiller og rapper Ellie Jokar som efterlyser flere farver i fjernsynet. Det er vi desværre ikke herre over. Men vi vil forsøge at udvide paletten her i RetorikMagasinet.

God læselyst,

fridahviidbrobergFrida Hviid Broberg
Ansvarshavende redaktør

.

retmaglogo

 

Author profile
fridahviidbroberg

Frida Hviid Broberg er ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.

Tidl. redaktør på RetorikMagasinet 2015-2018. Ansvarshavende redaktør 2016-2017.

Lämna ett svar