Intro: Religion

Lederen i RetorikMagasinet 82 (2011)

Religion er sprog. Den påstand er måske ikke så kontroversiel i dag som for bare nogle årtier siden. Imidlertid begyndte religion og retorik at danne parløb ikke længe efter at retorikken i sin vestlige tradition fødtes i antikken. Og religion har, uanset sin form eller tidspunkt i historien, haft en indbygget formidlingsopgave. Mytedannelse og kulttendenser udspringer ofte også af klare retoriske elementer som stærke fortællinger og sagn. Velkommen til et temanummer om religion og myter.


Selve den retoriske tradition kan takke religionen, læs kristendommen, for sin overlevering fra antikken frem til i dag. Fagets historie kan på mange punkter sammenlignes med et barn der bliver væk fra sine forældre: I starten er alt fryd og gammen, men så mister retorikken forbindelsen til sit udgangspunkt som en helstøbt lære med både indhold og form. Den bliver i en lang periode identitetsløs og fortabt reduceret til sproglig ornamentik og stilfigurer, men ender til sidst med atter at blive genforenet med sine oprindelige tanker og genfinde sig selv. I den lange, mørke mellemperiode eksisterer retorikken kun i religiøse sammenhænge. Det er så at sige religionen der ’passer’ retorikken mens denne er forsvundet. Af fremtrædende religiøse lærde der lod sig inspirere af især Ciceros tekster, kan nævnes Augustin i det 4. århundrede og Alcuin i det 8. århundrede. Godt nok bliver retorikken mest af alt gjort til et redskab for troen – et middel til at udbrede den sande lære – men ikke desto mindre bliver den husket og studeret.


I dag har retorikken igen fundet sine egne ben som både en kommunikationsvidenskab og en erkendelsesteori. Og det bør være retorikkens tur til at studere religionen, myter og lignende fænomener. Retorikkens princip om at veje for og imod kan være en nyttig måde at opnå indsigt i et område som præges af dogmer, lange sproglige traditioner og endegyldige sandheder. Dels kan det give et mere nuanceret syn på religiøs argumentation og overbevisning som både før og nu har været noget af den mest virkningsfulde retorik. Dels kan det nok så vigtigt hjælpe til at udfordre religionen og myterne når de driver mod det fundamentalistiske, indskrænkende eller virkelighedsforflygtigende.


Samtidig kan et retorisk blik på religion og myter også bruges til at gå på opdagelse i andre dele af samfundet og opleve hvordan religiøse ritualer og sproglige virkemidler kan genfindes i overraskende meget af vores verdslige kommunikation

Annons
Topos som meningsskapare
Topos som meningsskapare

Den här avhandlingens långsiktiga mål är att bidra till en högskoledidaktik som förmår hantera föränderlighet, motstridighet och mångsidiga problem. En sådan didaktik bör emellertid vara förankrad i en reflekterad teori om meningsskapande. Avhandlingen pr Läs mer...

HCGN / JI.

retmaglogo
Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2008-2013

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2010-2012 [#75-80, 82-84]

Lämna ett svar