Klassikeren: Fiktionens mester

Anmeldelse i RetorikMagasinet 94

Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, The University of Chicago Press, 1961, 565 sider. 

Klassikeren: Fiktionens mester

Booths værk The Rhetoric of Fiction fra 1961 er en ægte klassiker og har haft stor betydning for moderne litteraturvidenskab. Mest kendt er værket nok for sin skelnen mellem en teksts author og implied author, den implicitte forfatter i en tekst. Begrebet om den implicitte forfatter gør det muligt at skelne den biografiske forfatters intention fra de implicitte værdier der hersker i det enkelte værk. Gennem de valg den implicitte forfatter har truffet i teksten, skaber hun læserens oplevelse af teksten.

Bogen var et nybrud da den udkom – og er heller ikke til at komme udenom i dag hvis man interesserer sig for retorik og litteratur.

.

Annons

RRRRR

Author profile

Redaktør på Retorikmagasinet 2011-2013

Lämna ett svar