Kommunikation er både redskab og livsfællesskab

Omtale i RetorikMagasinet 84 (2012)
Linda Greve & Steen Hildebrandt, Forandrende ledelseskommunikation – metaforer i organisationer, Samfundslitteratur, 2012, 130 sider.

Kommunikation er både redskab og livsfællesskab

Det gør en helt konkret forskel om lederen i en organisation tænker at kommunikation er et værktøj, en handling eller en social @-kanal. De metaforer vi bruger til at beskrive hvad kommunikation egentlig er for en størrelse, har afgørende betydning for hvordan vi kommunikerer og hvad vi kan udrette med vores kommunikation. Det er fx langt fra det samme at én leder ønsker at få medarbejderne til at forstå sit budskab, mens en anden forsøger at lytte den gode løsning frem hos dem. Den forskel er en central pointe i Linda Greve og Steen Hildebrandts værktøjsbog Forandrende ledelseskommunikation – metaforer i organisationer.

I første omgang kan det lyde lidt banalt. For helt ærligt: Hvem i vores digitale samfund er ikke klar over at kommunikation kun sjældent kan opfattes som et envejsforetagende med afsender som den eneste aktive part og modtagerne som passive adressater? Ved de fleste ikke at kommunikation oftest er langt mere end det? Måske. Men det er egentlig ikke pointen. For essensen hos Greve og Hildebrandt er at forskellige syn på kommunikation kan eksistere samtidig og i forskellige situationer. Afhængig af omstændighederne kan man altså opfatte kommunikationen forskelligt, og den opfattelse stemmer ikke altid overens med ens øvrige syn på organisationen eller medarbejderne.

Bogen vil indbyde til selvrefleksion, og det lykkes den med. Den tilbyder viden og værktøjer så man kan analysere sin egen kommunikation og den underliggende metaforik som ifølge forfatterne er så afgørende. Og så skal det også siges at bogen ikke henvender sig til kommunikationsteoretikere, men til ledere som ønsker en dybere forståelse af hvordan kommunikation kan blive til forandring. Den er altså ikke en lang ekspedition ud i metaforteoriens fjerneste kringelkroge, men en kompakt håndbog med praktisk brug for øje.

Greve og Hildebrandts budskab er kort sagt: Alt er en metafor. Hvis vi ønsker ændringer i organisationen, må vi ændre måden vi kommunikerer på, for ad den vej at forandre den måde vi ser på vores organisation på. Derfor giver de først en grundlæggende indføring i teori om kommunikation, organisation og metaforik som de derefter krydrer med ni nulevende kommunikationsmetaforer og deres praktiske konsekvenser.

Annons

I den første del vakler forfatterne dog lidt i et forsøg på at finde en balancegang mellem den teoretiske forklaring og det kortfattede håndbogsformat. Som læser må man ud ad lidt for mange lange tangenter, og ville man være grov, kunne man beskylde bogen for en tendens til name dropping. På så få sider skulle man måske have overvejet at ofre nogle af de mange teoretikere på overskuelighedens alter og i stedet give forslag til videre læsning til sidst. Til dels opvejes det imidlertid af en tydelig struktur og et klart sprog som på fornem vis formår at guide læseren igennem det hele uden at miste det praktiske formål af syne. Og i anden del bliver det så rigtig interessant. De mange eksempler gør de underliggende metaforers store betydning helt klar og konkret. Her anspores man til analyse af egen kommunikation og organisation, og netop det er bogens store styrke.

 


 

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2010-2015 (ansv. redaktør 2013-2015)

Lämna ett svar