Naviger i det visuelle landskab

praktiskside_logoEn god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen.

Bibliografisk

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

RetorikMagasinet 76 (2010), side 10-11.

Naviger i det visuelle landskab

rm76_Praktisk_Visuel2Annoncer, plakater, reklamepostkort, magasin- og avislayout. Det er ofte det første der falder os ind hvis vi skal indkredse visuel kommunikation. Men visuel kommunikation kan bruges til at styrke det meste af den formidling og argumentation vi benytter i vores dagligdag. Kundebreve, mødeindkaldelser, kommunikationsplaner og alle former for præsentationer bliver mere interessante, overskuelige og mindeværdige hvis den visuelle side boostes.

Annons
Kritisk retorikanalys
Kritisk retorikanalys

Behöver du verktyg för att genomskåda och förstå de olika slags budskap som omger och vill påverka oss alla? Både verbala, ickeverbala och visuella? Då är detta boken för dig.

Den främsta målgruppen är retorikstudenter på olika nivåer som står inför uppgiften att analysera retoriska objekt, från enskilda analyser till större uppsatser. Men även studenter från andra discipliner som intresserar sig för text- och bildanalys kan ha nytta av retorikens metodiska angreppssätt. Läs mer...

Kritisk retorikanalys, kapitel 1
Kritisk retorikanalys, kapitel 1

Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms: Kritisk retorikanalys. Text. Bild. Actio. Kapitel 1: Retorik som vetenskap Läs mer...

previous arrow
next arrow

Form og indhold hænger også sammen her

Som i enhver anden form for kommunikation skal der i visuel kommunikation være en tæt sammenhæng mellem form og indhold – den visuelle form skal understøtte budskabets indhold. Vi skal altså finde frem til budskabet før vi kan finde på den rette visuelle idé. Derfor skal der altid en indledende analyse til inden farver, fonte og illustrationer kan brede sig over papiret. Hvad er formålet? Hvem er modtager og afsender? Hvad er situationen? Skal afkodningen ske hurtigt, eller er der mere tid til fordybelse?

       Overblik, sammenhænge og blikfang skabes gennem de grundlæggende elementer i visuel fremstilling; typografi, illustrationer, farver og komposition.

rm76_Praktisk_Visuel1Efter analysen starter kreativiteten. I den ideelle verden kan vi generere en masse forskellige idéer og lave udkast som vi vurderer og derefter udvælger det bedste. I praksis er der sjældent så meget tid. Ofte skitseres en eller to idéer, de vendes måske med en kollega, og herefter udvælges en idé der eventuelt kan arbejdes lidt videre med.

Skab mer-viden

Det gode layout er som sagt det der bedst understøtter sammenhængen mellem form og indhold. Men det kan også skabe en slags merviden hos modtageren ved at give overblik og sammenhænge på en måde det kan være svært – eller langsommeligt – at gøre med ord. Overblik, sammenhænge og blikfang skabes gennem de grundlæggende elementer i visuel fremstilling; typografi, illustrationer, farver og komposition.

Fonte

I den grafiske fagterminologi kaldes skrifttyper for fonte. Der findes to dominerende typer af fonte: antikva-skrifter og grotesk-fonte. Antikva-fonte har seriffer, dvs. små afslutningsstreger på bogstaverne. Et eksempel på en kendt antikva-font er Times New Roman. Et andet eksempel er Minion som denne brødtekst er sat med. Kendte groteskfonte er fx Verdana og Gill Sans).
På grund af antikva-fontenes seriffer er de mere læsevenlige end grotesk-fontene, og de er derfor traditionelt blevet brugt til brødtekst. Det er dog efterhånden også blevet almindeligt at bruge grotesk-fonte til brødtekst da de fremstår mere ’moderne’. Ved store mængder brødtekst er antikva-fonte dog stadig at anbefale.

Typografi og læsevenlighed

Den måde fontene bruges på i layoutet, kaldes typografi. Rubrik, underrubrik, mellemrubrikker og brødtekst har hver deres størrelse og skriftsnit (fx regular, fed eller kursiv). Et magasin har brug for flere forskellige slags niveauer af tekstformater end en annonce fx har.  Undgå at bruge for mange forskellige tekstformater (tre er et godt tal) – og sørg for at der er tydelig forskel på skriftsnittene, det øger læsevenligheden og gør det lettere at orientere sig i teksten.
En anden vigtig faktor for læsevenligheden er fontens størrelse og skydningen (linjeafstanden). En klassisk anbefaling er at en brødtekst ikke bør være under 11 punkt (så kan den læses af både mormødre og skolebørn), og skydningen bør være 2–3 punkt større end brødteksten. Skydningen afhænger dog af linjelængden og fontens særkende. Jo længere en linje er, des større skydning skal der til fordi det bliver svært for øjet at følge de lange linjer. Derfor har vi brug for mere afstand mellem linjerne for at øjet ikke ’hopper’ mellem de lange linjer. RetorikMagasinets brødtekst er 10 punkt med en skydning på 12,5 punkt. I fagterminologien angives det som 10/12 punkt (udtales som ti på tolv).

Illustrationer

Illustrationer skal skabe blikfang og/eller bidrage med mere information – altid i sammenhæng med indholdet. En illustration kan være et foto eller grafik. Hvor fotoet er en gengivelse af en virkelighed, ofte med mange detaljer, kan grafikken forenkle og har en mere skarp visuel funktion.
Husk at illustrationens udtryk skal stemme overens med tekstens tone og indhold – og overvej om illustrationen kan beskæres så du fremhæver det mest interessante. En god beskæring kan ofte skabe mere blikfang end hvis hele illustrationen vises.

Farver

Farver kan bruges til at samle eller adskille elementer. Men også her gælder det at for mange farver forvirrer og skaber uro. Begræns dig til en primær og en sekundær farve, og vær opmærksom på at farver har forskellig signalværdi. Gul er fx den typiske slagtilbudsfarve, mens blå signalerer seriøsitet og autoritet, grøn er blevet de miljøbevidstes farve osv.

Komposition – balance og dynamik

Kompositionen er sammensætningen af layoutets forskellige elementer. Her er det vigtigste at skabe balance så tekst, illustrationer og det hvide papir danner en helhed. Samtidig skal det være en dynamisk helhed, ellers bliver det uinteressant. Dynamikken opstår når der er kontrast mellem de forskellige elementer, fx ved variation af størrelsesforhold, farver og former. Her spiller også marginforhold, spaltebredder og papirets format en vigtig rolle.
Det handler om skabe en slags hierarkisk orden. Hvilket element skal modtageren lægge først mærke til? Overskriften? Illustrationen? Man skal med andre ord prioritere sit stof. Hvis der fx er mange elementer på en side – foto, grafik, faktabokse m.m. – skal elementerne have forskellig størrelse, ellers drukner det blikfang de netop skulle skabe. Hvis der fx er fem forskellige billeder, kan det mest interessante sættes stort op, og de andre billeder lægges i en frise eller kollage i en mindre størrelse. Men husk at det væsentligste skal være det mest dominerende. Det dur ikke med et flot billede af en arkitekttegnet villa hvis annoncen handler om en toværelses lejlighed. ◗

Læs mere:

Grafisk kogebog, Kaj Johansson, Peter Lundberg og Robert Ryberg, Grafisk Litteratur, 2003.
Grundbog i grafisk design, Henrik Birkvig og Kim Pedersen, Grafisk Litteratur, 2002. Grundbog i typografi, Henrik Birkvig, Grafisk Litteratur, 2007.
Idebogen, Dorte Nielsen, Grafisk Litteratur, 2001.

/home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 19
" data-author-type="
Warning: Undefined array key "type" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 20
" data-author-archived="
Warning: Undefined array key "archived" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 21
">
/home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 41

Warning: Undefined array key "id" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 41
-"
Warning: Undefined array key "archive" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 42
itemscope itemid="" itemtype="https://schema.org/Person" >

Warning: Undefined array key "name" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship-pro/includes/hooks/author/box/data.php on line 9
Author profile

Warning: Undefined array key "img" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-avatar.php on line 4

Warning: Undefined array key "show_social_web" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-socialmedia.php on line 6

Warning: Undefined array key "show_social_mail" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-socialmedia.php on line 7

Warning: Undefined array key "show_social_phone" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-socialmedia.php on line 8

Warning: Undefined array key "type" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 17

Warning: Undefined array key "type" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 19

Warning: Undefined array key "type" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 21

Warning: Undefined array key "archive" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 37

Warning: Undefined array key "job" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 10

Warning: Undefined array key "job" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 15

Warning: Undefined array key "company" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 17

Warning: Undefined array key "phone" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 26

Warning: Undefined array key "mail" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 36

Warning: Undefined array key "web" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 46

Warning: Undefined array key "bio" in /home/retorik1/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-bio.php on line 8

Lämna ett svar