NKRF8 flyttas till 2022

Då pandemin fortsatt håller oss i sitt grepp har vi i retorikämnet vid Örebro universitet beslutat att skjuta på den åttonde Nordiska Konferensen för RetorikForskning till den 12-14 oktober 2022. Boka redan nu datumen i era kalendrar. Vi behåller det tidigare annonserade temat, se nedan.

Mer information om konferensen.

Välkomna till NKRF8 i Örebro

12-14 oktober 2022

Retorik utan gränser

Annons
Retorisk praksis
Retorisk praksis

Retorisk praksis handler om retorik som praktisk udøvelse af sproget. Fordi retorikken handler om frembringelse – ikke kun beskrivelse – af tekster til brug i praksis, er den retoriske argumentationsteori ikke kun deskriptiv, men også normativ... Läs mer...

Vi bjuder in individuella presentationer eller paneler som på ett eller annat sätt utforskar och diskuterar retorikforskningens potential att gå utöver disciplinära, konceptuella, geografiska, semiotiska eller sensoriska gränser. Det kan vara forskning med ett teoretiskt fokus såväl som empiriska studier och praktikorienterad forskning vilka studerar situationer där gränser korsas, flyttas eller lyfts.

Vi välkomnar givetvis presentationer som knyter an till temat, men som vanligt är NKRF en bred konferens där också forskning med annat fokus välkomnas.

Ytterligare info: kontakta Marie Gelang

Lämna ett svar