NKRF8 flyttas till 2022

Då pandemin fortsatt håller oss i sitt grepp har vi i retorikämnet vid Örebro universitet beslutat att skjuta på den åttonde Nordiska Konferensen för RetorikForskning till den 12-14 oktober 2022. Boka redan nu datumen i era kalendrar. Vi behåller det tidigare annonserade temat, se nedan.

Mer information om konferensen.

Välkomna till NKRF8 i Örebro

12-14 oktober 2022

Retorik utan gränser

Annons
Scandinavian Studies in Rhetoric
Scandinavian Studies in Rhetoric

The 18 articles in this book are just a few highlights from 13 years – a total of over 225 peer-reviewed articles – of Rhetorica Scan­di­navica publications. They have been chosen to introduce some aspects of the study of rhetoric in Scandinavia Läs mer...

Scandinavian Studies in Rhetoric – Introduction
Scandinavian Studies in Rhetoric – Introduction

  Jens E. Kjeldsen & Jan Grue introduces the anthology ”Scandinavian Studies in Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010”. The Introduction The Study of Rhetoric in Scandinavia In the spring of 1996, Kell Jarner Rasmussen and Peter Ström-Søeberg, two former students of rhetoric at the University of Copenhagen were planning a magazine for people interested in the Läs mer...

previous arrow
next arrow

Vi bjuder in individuella presentationer eller paneler som på ett eller annat sätt utforskar och diskuterar retorikforskningens potential att gå utöver disciplinära, konceptuella, geografiska, semiotiska eller sensoriska gränser. Det kan vara forskning med ett teoretiskt fokus såväl som empiriska studier och praktikorienterad forskning vilka studerar situationer där gränser korsas, flyttas eller lyfts.

Vi välkomnar givetvis presentationer som knyter an till temat, men som vanligt är NKRF en bred konferens där också forskning med annat fokus välkomnas.

Ytterligare info: kontakta Marie Gelang

Lämna ett svar