Ny hovedredaktør for Rhetorica Scandinavica

Lisa Storm Villadsen ny hovedredaktør

Fra og med nummer 53 (2010) er Lisa Storm Villadsen, Københavns Universitet, ny skandinavisk hovedredaktør for Rhetorica Scandinavica.

lsvOp til årsskiftet 2009/2010 meddelte Jens E. Kjeldsen at han ønskede at stoppe som Rhetorica Scandinavicas hovedredaktør, en post han har bestridt i 5 år. Jeg efterfølger Jens som hovedredaktør efter at have tjent som dansk national redaktør siden 2004 og været en del af redaktionen siden 2001.

Som det eneste medlem af redaktionen der har været med fra tidsskriftets grundlæggelse i 1997, har Jens ydet en helt enestående indsats for at gøre Rhetorica Scandinavica til et omdrejningspunkt for skandinavisk retorik. Jens’ arbejdsomhed, idérigdom og entusiasme har været afgørende for tidsskriftets på én gang centri­petrale og centrifugale funktion: her mødes forskellige former for retorisk forskning og bringes i dialog på tværs af teoretiske, metodiske og emnemæssige variationer i en fælles forpligtelse på den retoriske tradition og moderne retorisk teori, og herfra udgår signaler og impulser til andre akademiske miljøer om hvad moderne retorisk forskning indebærer.

Som nytiltrådt hovedredaktør gør jeg mig ingen forhåbninger om at kunne udfylde Jens’ sko, men jeg vil bestræbe mig på at fastholde og udvikle tidsskriftets på en gang samlende og udviklende funktion. Det betyder at vi fastholder en profil der prioriterer aktuel skandinavisk retorikforskning og altså inviterer artikler der forholder sig til emner af retorikfaglig relevans – det være sig kritisk, kultur- og medieteoretisk, æstetisk, argumentationsteoretisk, didaktisk eller historisk. Ambi­tionen er at Rhetorica Scandinavica styrker sin position som det tidsskrift man opsøger, hvis man vil vide hvad skandinavisk retorikforskning er. Samtidig er det også et redaktionelt princip at lade tidsskriftet danne rammen for dialog med andre fagmiljøer. Som klassisk dannelsestradition og moderne kommunikationsfag deler retorikken teoretiske, metodiske og emnemæssige interesser med en række humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og forskningsgrene som for eksempel diskursanalyse, medievidenskab, filosofi, sociologi og kulturstudier. Vi vil løbende bringe artikler der tematiserer disse fags potentielle bidrag til retorikforskningen.

Et endnu mere overordnet princip for redaktionens virke er at sikre tidsskriftets kvalitet. Den redaktionelle procedure hvor hver eneste indsendte artikel der optages til bedømmelse, tildeles en redaktør (der ofte giver skribenten kommentarer og forslag til ændringer) samt to anonyme fagfællers udtalelser, er med til at sikre et niveau der gør tidsskriftet til et attraktivt sted at publicere. Denne omfattende redaktionelle proces har allerede haft det glædelige udfald at vi har forventning om at Rhetorica Scandinavica bliver regnet som et kategori 2 (dvs. på højt niveau) tidsskrift i Danmark og dermed kommer i samme kategori som førende retorik- og kommunikationstidsskrifter som fx Quarterly Journal of Speech og NORDICOM Review. Også i Norge ser disse bestræbelser ud til at bære frugt.

Annons

En synlig ændring i tidsskriftets historie er at vi fra årsskiftet 2010/2011 ændrer antallet og frekvensen af årlige numre til tre i stedet for fire. Denne ændring vil medføre betydeligt forbedrede rammer for den ressourcekrævende redaktionelle proces og vil betyde at vi i endnu højere grad kan sikre tidsskriftets kvalitet og originalitet. Desuden vil det muliggøre et mere regelmæssigt udgivelsesmønster. Endnu et initiativ møntet på at forbedre tilgængeligheden og formidlingen af skandinavisk retorikforskning bliver et elektronisk arkiv hvor man med tiden vil kunne finde alle tidsskriftets artikler, frit tilgængelige for abonnenter, ligesom artikelforfattere tilbydes mulighed for at publicere deres materiale på engelsk.

I redaktionen siger vi tak til Jens for hans uvurderlige arbejde for Rhetorica Scandinavica og glæder os over at det ikke er slut, men nu blot tager en anden form. Jens fortsætter som del af den norske redaktion.
Dette er også et godt tidspunkt at takke den øvrige redaktion der med energi, humør og stor faglighed bruger deres tid og kræfter på Rhetorica Scandinavica. Peter Ström-Søeberg på Retorikförlaget var ligesom Jens medstifter af tidsskriftet og har siden utrætteligt deltaget i alle aspekter af udviklingen af det samt den helt afgørende funktion at få det fysiske tidsskrift produceret. Uden Peters indsats ville dette tidsskrift ikke eksistere, og vi skylder ham en stor tak.

Dette er et idealistisk projekt, og uden en kvalificeret og trofast læserskare ville det måske forekomme omsonst til tider. Jeg bruger derfor disse sidste linjer til at takke vore abonnenter og andre læsere. Jeg håber at I også fremover vil finde artikler i Rhetorica Scandinavica der nuancerer, udvider eller ligefrem udfordrer jeres reto­riske faglighed.

Den bedste måde at sikre det er at I sender jeres bedste materiale til os; hoved­redaktørens mail er altid åben. Skriv også gerne til mig med kommentarer, spørgsmål, forslag og kritik: lisas[at]hum.ku.dk.
Lisa S. Villadsen.

 

Se også: Rhetorica Scandinavicas redaktion

Rhetorica Scandinavica 53 (2010), side 79-80.

Lämna ett svar