Nytt temanummer: Sosiale bevegelser

“Artiklarna i temanumret fokuserar huvudsakligen på samtida rörelser, även om en artikel också granskar inlägg från 1970-talet och två artiklar behandlar rörelser från mitten och slutet av 1800-talet. Rörelser i Norge, Danmark, Sverige och Färöarna diskuteras, vissa med intresse för deras transnationella karaktär. Det finns artiklar som fokuserar på handlingar som utförs av aktörer i en rörelse, medan andra är intresserade av medias och politikers behandling och respons. Slutligen diskuteras också rörelsernas strategier för att motverka försök att underminera dem och hur sådana försök bidrar till att rama in och utveckla vår gemensamma förståelse av rörelserna, aktörerna och deras handlingar. Analyserna i artiklarna bygger alla på textläsning, vissa med intervjuer och grafiska framställningar, och de täcker ett brett spektrum av teoretiska perspektiv. Artiklarna kan grupperas på olika sätt, såsom baserat på tidsperiod, fokus, retoriskt uttryckssätt eller teoretiskt perspektiv. Vi har valt att strukturera det tematiska numret kring rörelsernas orsak.” (Ur Kristine Marie Berg, Esben Bjerggaard Nielsen & Frida Buhres introduktion till temanumret “Att sätta det sociala i rörelse. Retoriska perspektiv på aktivism i Norden“)

Läs mer om temanumret här.

Nytt är att artiklarna i Rhetorica Scandinavica är Open Access. Det gäller i första hand artiklar sedan 2021 – arkivet öppnar vi upp efter hand.
Alla artiklar finns i fulltext här på sajten – pdf-versioner hämtas på rhs.retorikforlaget.se

Kristine Marie Berg, Esben Bjerggaard Nielsen & Frida Buhre
Introduktion: Att sätta det sociala i rörelse. Retoriska perspektiv på aktivism i Norden
Introduktion s 1-7

Tim Berndtsson
Frälsningsarmén och förlöjligandet. Om retoriska strategier för att bemöta hån och skämt runt sekelskiftet 1900
Abstract s VII · Artikel s 8-27

Anders Eriksson och Christian Haag
”Den vita rasens sista strid!” – Nordiska motståndsrörelsen som apokalyptisk rörelse.
Abstract s VIII · Artikel s 28-45

Frida Hviid Broberg
Farveblinde følelser: Den retoriske marginalisering af den danske Black Lives Matter-bevægelse
Abstract s IX · Artikel s 46-65

Marie Lund
Retorikhistorie i skrift og streg
Abstract s X · Artikel s 66-85

Karoline Krabbe & Laura Thinggaard Hjortkjær
Forløsende fortællinger: Fødselsberetninger på tværs af Skandinavien
Abstract s XI · Artikel s 87-104

Turið Nolsøe
Biopolitisk deliberation: den færøske abortbevægelse som retorisk reproduktivt medborgerskab.
Abstract s XII · Artikel s 105-121

Rasmus Rønlev
Aktivistisk journalistik med måde: Når journalister hyldes for at tilskrive sociale bevægelser retorisk handlekraft
Abstract s XIII · Artikel s 122-140

Ida Vikøren Andersen
Elever i streik – skoleskulkere eller systemkritiske medborgere?
Abstract s XIV · Artikel s 141-159

Frederik Appel Olsen
Forskeroprør ved Klimaministeriet: Urolig videnskabelig etos ved Scientist Rebellions teach-in-demonstration
Abstract s XV · Artikel s 160-179

Läs mer och beställ numret (pdf) här. Alla artiklar finns i fulltext och som pdf.