Opprop for forslag til spesialnummer av Rhetorica Scandinavica

Call for call for papers till temanummer av Rhetorica Scandinavica: Frist: 21. juni 2021

Rhetorica Scandinavica inviterer forskere til å sende inn forslag til spesialnummer av tidsskriftet. Spesialnummer består av en samling artikler som behandler en spesifikk retorisk tematikk som til nå ikke er tilstrekkelig belyst og som er av stor interesse for det skandinaviske retorikkforskningsmiljøet.

Rhetorica Scandinavica er et fagfellevurdert internasjonalt forskningstidsskrift. Tidsskriftet er et forum for forskningsfeltet som bygger på den klassiske retoriske tradisjonen. Tidsskriftets rolle er å nytolke og videreføre denne tradisjonen i skandinavisk sammenheng. Rhetorica Scandinavica er både et faglig og et tverrfaglig tidsskrift: Retorikkhistorie, argumentasjonsteori og retorisk tekstkritikk møter her vitenskapsteori, didaktikk, medievitenskap, juss, med mer med retorisk belysning. Tverrfagligheten innebærer ikke at det er fritt frem for alt som minner om retorikk: En forutsetning for publisering av tverrfaglige innlegg er at forfatteren kjenner og vedkjenner seg den retoriske tradisjonen og dets korpus.

Rhetorica Scandinavica publiserer artikler på dansk, svensk, norsk (bokmål/nynorsk) og engelsk (i tilfeller der forfatterne ikke har et skandinavisk språk som arbeidsspråk).  

Vi inviterer særlig forslag til spesialnummer som:

Annons
 1. Utvider vår teoretiske forståelse for hva retorikk i vår tid er
 2. Belyser forskjeller og likheter i sosiale, kulturelle og politiske vilkår for retorisk praksis i de skandinaviske landene
 3. Belyser viktige empiriske, teoretiske, eller metodologiske nyvinninger innen skandinavisk retorikkforskning

Forslag til spesialnummer skal inneholde følgende:

 1. En introduksjon av spesialnummerets tematikk (500 ord), som gjør rede for dets betydning, originalitet, og relevans for tidsskriftets faglige profil
 2. En kort redegjørelse for potensialet til å innhente gode artikler om tematikken
 3. En kort introduksjon av gjesteredaktørene (vi oppfordrer til redaktørsamarbeid på tvers av institusjoner og landegrenser)
 4. Et forslag til artikkelrop («Call for papers»)
 5. Et forslag til tidsplan

Forslag blir vurdert etter følgende kriterier:

 1. Forslagets kvalitet
 2. Tematikkens originalitet og relevans for tidsskriftets formål og faglige profil
 3. Sannsynligheten for at spesialnummeret kan skaffe gode og relevante bidrag og fagfeller

Praktisk informasjon:

Forslag sendes til hovedredaktør Eirik Vatnøy på epost innen 21. juni 2021. Alle innsendte forslag får svar innen fire uker.

Redaksjonen i Rhetorica Scandinavica kan bistå faglig og praktisk i alle ledd av redigerings- og publiseringsprosessen. Redaksjonen forbeholder seg retten til å fatte endelige avgjørelser om publisering av enkeltartikler og samlede spesialnummer.

Alle spørsmål kan rettes til Eirik Vatnøy på epost.

Author profile

førsteamanuensis i retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Lämna ett svar