’Overtalelse’ i et retorisk perspektiv

Artiklen beskæftiger sig med begrebet overtalelse, og hvorledes det forholder sig til retorisk teori. Studiet breder sig over fire korte litteraturgennemgange (retorik, psykologi, marketing og økonomi) for at undersøge, hvad der essentielt og nødvendigt er overtalelse, samt hvad der ofte er forbundet med overtalelse. Generelt argumenterer artiklen for, at retorik bør forholde sig til de overtalende momenter, og at overtalelse kan defineres både snævert og bredt – hvor begge tilgange er teoretisk holdbare. Den snævre definition er forbundet med meningsskift, mens den brede definition også indebærer lyst, intention om handling samt konsekvenser. Som sådan søger artiklen at komme med en definition af overtalelse og retorik, der muligvis kan gøre diskussioner inden for feltet klarere