Start » Rhetorica Scandinavica » eArtiklar från Rhetorica Scandinavica » Retorik som det möjligas konst

Retorik som det möjligas konst

av Kai Paajaste
Föremålet för artikelns intresse är förhållandet mellan retorik och politik. Författarna vill med hjälp av följande närläsning beskriva hur relationen mellan retorik och politik kommer till uttryck i Chaïm Perelmans och Quentin Skinners texter. ­Artikeln visar att bägge författare betonar övertygandet och handlingen som centrala kännetecken för den politiska ­retoriken. Men medan dessa element utgör själva kärnan i Skinners teori, ges de endast en underordnad plats i Perelmans nya retorik

You may also like

Kommentera

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere