Retorisk retorik

Ledare i RetorikMagasinet 43.

Retorisk retorik

Vi som reagerar varenda gång vi ser eller hör ordet retorik har noterat en förändring i användandet i det offentliga rummet. Allt oftare beskriver journalisters retorik en förhållandevis neutralt språkbruk, som synonym för allmän debatt, diskussion eller argumentation.

I ett 10-års perspektiv har det ändrat sig markant. Förut var det nästan enbart i den negativa betydelsen ”retorik” dök upp i spalterna: antingen som kontrastklichén ”retorik vs verklighet” eller som ”tomt prat” eller ”vackert, men ack, så förljuget tal”, en vantolkning som redan var tröttsam och förlegad på Platons tid.

Är det bra att retorik har blivit språkbruk? Är det bra att det dyker upp allt oftare i stormedias vokabulär? Ja, och nej.

Ja, för att allt ljus på retoriken kan skapa intresse – och kanske kunskap. Det kända lockar till vidare djupdykningar. Och nej, det är inte bra, för att det slentrianmässiga kan stävja intresset och kunskapen. Det vi är bekanta med behöver vi ju inte gräva djupare i.

Annons
Kritisk retorikanalys
Kritisk retorikanalys

Behöver du verktyg för att genomskåda och förstå de olika slags budskap som omger och vill påverka oss alla? Både verbala, ickeverbala och visuella? Då är detta boken för dig.

Den främsta målgruppen är retorikstudenter på olika nivåer som står inför uppgiften att analysera retoriska objekt, från enskilda analyser till större uppsatser. Men även studenter från andra discipliner som intresserar sig för text- och bildanalys kan ha nytta av retorikens metodiska angreppssätt. Läs mer...

Kritisk retorikanalys, kapitel 1
Kritisk retorikanalys, kapitel 1

Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms: Kritisk retorikanalys. Text. Bild. Actio. Kapitel 1: Retorik som vetenskap Läs mer...

previous arrow
next arrow

Och därmed hamnar vi i den klassiska konflikten mellan det populära och det initierade. För att göra ett ämne populärt eller begripligt måste det förenklas. Det gäller klimatet, astrofysiken såväl som retoriken. I den processen försvinner detaljer och nyanser som för ett prästerskap är heliga. Men det kan försvaras med att om inte kyrkans dörrar är öppna, kommer ingen för att lyssna på prästen.

Om retorik är språkbruk, då är allt språk retorik. Och om allt är retorik, då är retoriken helt meningslöst allmän. Men så är det ju inte, för inte allt är retorik. Allting kan ses som retorik, ja, men är det inte i sig självt – först när vi anlägger ett visst perspektiv på det.

Och plötsligt försvinner konflikten mellan det populära och det initierade, mellan det profana och det heliga: det är inte vad som är kärnan, utan hur. Språk är inte retorik, utan språk är retoriskt. Det är inte orden, utan ordens effekt (eller brist på effekt) som är retorikens kärna. Inte vad som sägs, inte hur det sägs, utan vad det gör med oss.


Läs mer om RetorikMagasinet 43.


 

Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Lämna ett svar